Rabobank Bronnenarchief

HomeSearch

4 resultaten gevonden

| blad 'Raboband' | pagina 9

Duizenden dia's nemen cliënten mee naar Turkije ... Een avondje Turkije is net zo eenvoudig te realiseren als een avondje Amerika of Griekenland. Het afleggen van grote afstan den is er niet bij. De 'vakantiegangers' kunnen dicht bij huis een avond

| blad 'Raboband' | pagina 10

Duizenden dia's Vele maanden voor de serie avonden over Turkije bij de banken van start ging, waren fotograaf Jan van der Zwaard en zijn (geluids)vrouw actief in dat land op de grens van Europa en ... en wenst ie dereen deze avond een 'goede reis' naar Turkije. De microfoon is vervolgens voor de inleider van de avond, een Turkije-deskun- dige van Evenementsreizen, die zelf een aantal jaren in dat