Dit bedrag verminderde in 1947 wegens gehele afl. van 17 leningen73.860,02 wegens gedeeltelijke aflossingen - 16.950, wegens periodieke aflossingen- 36.621,56 127.431,58- zodat op 31 December 1947 in totaal aan hypotheken uitstond een bedrag van 1.379.055,62 verdeeld over 249 leningen. GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE IN 1947 AFGESLOTEN LENINGEN. Verdeling der leningen. Naar de bedragen van f 5000,en minder 29 leningen102.950, van 5001,— tot 10.000,17 leningen 120.400, van 10001,tot ƒ20.000,— 9 leningen139.500,— van 20001,en hoger 1 leening25.000, 56 leningen387.850,— Naar de rentevoet tegen 4 56 leningen 387,850,— Naar de wijze van aflossing met periodieke aflossingen 56 leningen387.850, Het overzicht van alle leningen is als bijlage no. 2 opgenomen. HYPOTHEKEN IN ADMINISTRATIE. Op 1 Januari 1947 bedroeg het saldo van door de bank gecedeerde en geadministreerde hypotheken (zonder garantie)25,565,— Afgelost werd en aan censionarissen uitgekeerd 350, zodat het totaal van de gecedeerde en geadministreerde hypotheken op 31 December 1947 bedroeg25.215, Dit bedrag is verdeeld over 8 leningen. De gemiddelde ontvangen rente is 4,289 De gemiddelde uitgekeerde rente 3,759 Verdeling der hypotheken. van 5000,en) minder 7 leningen 16.470, van 5001,en hoger 1 leening8.745, 8 leningen 25.215,- EXECUTIES. In 1947 vonden geen executies plaats. De bank bezit geen ingekochte onderpanden en heeft ook geen belang bij enige naam loze vennootschap, die onroerende goederen aankoopt. 5

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 7