JAARVERSLAG DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.v. GEVESTIGD TE TILBURG Winst- en Verliesrekening en Balans over 1947 ZEVEN EN VIJFTIGSTE JAARVERSLAG uitgebracht in de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 2 Juli 1948 Opgericht 18 April 1890

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 3