1 Bijlage 3. GEDETAILLEERD OVERZICHT DER IN OMLOOP ZIJNDE PANDBRIEVEN. Serie H 3 van ƒ1000,124 stuks124.000, van 500,— 67 33.500,— van 100,— 74 7,400,- 164.900,— Serie H 3% van 1000,630 stuks ƒ630.000, van 500,— 277 138.500,— van 100,— 135 13.500,— 782.000,— Bijlage 4. RESTANTENLIJST VAN UITGELOTE PANDBRIEVEN. Losbaar sedert 1 December 1943. 3}/2 serie H groot 1000,No. 515 Losbaar sedert 1 Juli 1946. 3H serie H groot 1000,— Nos. 23—1201 1203 groot 500,— No. 1506B—1554B—1665B Losbaar sedert 1 Januari 1947. 3Yï serie H groot 500,— No. 1579B groot 100,— No. 2010c Losbaar sedert 1 Januari 1948. 3J/2 serie H groot 1000,— Nos. 21—26—76—138—153—246—270—273 277—349—352—378—640—800—852— 941 —980—1040—1080—1094—1120— 1144—1158—1265—1309—1343 «groot 500,— Nos. 1505B—1631A-B—1661A—1680A - B— 1722A—1736A-B. 3 serie H groot l Nos. 103—136—287—318—574—656—824— 907—918—935—966—987—992—995. groot 500,— 15 79A— 1599A—1606A— 1639B 1640A 1642B1643B—1644B— 1660A. groot 100,— Nos. 2002k—2004c—2006 f—201 lh—2015f 2016c2016g—2020k—2023k—2024c— 2025e—2030b. li 15

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 16