Bijlage No. 2. GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE HYPOTHEKEN DER BANK. Verdeling der leningen. Volgens de bedragen van 5000,— en minder 155 leningen 419.305,62 van 5001,. tot 10000,— 63 leningen 439.600,— van 10001,— tot 20000,— 26 leningen 385.250,— van 20001,. tot 30000,— 4 leningen 103.400,— van 30001 en hoger 1 lening 31.500,— 249 leningen 1.379.055,62 Volgens de rentevoet tegen 4 165 leningen 1.100.245,— tegen 4 J4 25 99.640,— tegen 4 Yi 14 56.525,— tegen 4 22 85.420,— tegen 5 15 30.875,82 tegen 5 *4 7 6.025,— tegen 6 1 324,80 249 leningen 1.379.055,62 De gemiddelde rente is 4.113 (vorig jaa'r 4.160 Volgens de wijze van aflossing met betaling in^annuiteiten 2 leningen450,62 met terugbetaling ineens 7 35.600, met periodieke aflossingen 240 1.343.005, 249 leningen1.379.055,62 Volgens de ligging In de provincie Noord-Brabant 246 leningen Zuid-Holland 2 Limburg 1 249 leningen Volgens de aard van het onderpand 1.351.630,62 23.425,— 4.000,— 1.379.055,62 Op gebouwde eigendommen 218 leningen1.199.950,62 Op landelijke eigendommen 31 179.105, 249 leningenƒ1.379.055,62 De onderpanden van 248 leningen zijn op eigen grond gebouwd, van 1 lening op erfpachts- grond. 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 15