Toelichting als bedoeld bij art. 42 1ste lid van het Wetboek van Koophandel. De roerende en onroerende zaken der vennootschap zijn gewaardeerd naar den vol gende maatstaf: a. Het kantoorgebouw op de kosten van aankoop en verbouwing, verminderd met de afschrijving; b. de hypothecaire vorderingen op hunne saldi ,de overige vorderingen op het nominale bedrag verminderd met de afschrijving; c. de effecten volgens den koers van aankoop; d. de inventaris op den aanschaffingsprijs, verminderd met de afschrijving.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 13