BALANS van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V." Ongeplaatste aandelen Hypotheken Hyp. in adm. 25215,. Geldnemers2963,48 Afschrijving 1240,40 Cessionarissen Banken Kas en Giro Schatkistpromesse Effecten Kantoorgebouw Personen Zekerheidstelling Belasting Gnverschenen. rente Meubilair Zegelwaarden Verlies 500.000 1.379.055 62 1.723 868 108.287 17.092 100.000 77.450 25.000 984 7.000 10.374 1 600 3.720 08 32 07 01 28 42 29 2.232.156 09 VERLIES- EN WINSTREKENING Pandbriefrentte 31.329 48 Dienst pandbrieven 442 02 Koersverlies effecten 1.324 20 Onkosten 22.884 95 Belastingen 3.300 Afschr. div. doeleinden 4.429 74 Afschr. Hyp. rente 523 12 64.233 51 Commissarissen De accountant J. F. MUTSAERTS Accountantsbureau L. A. HAGERS K. J. A. M. VAN SPAENDONCK Lid N.I.V.A. per 31 December 1947 Aandelen kapitaal 1.000.000 3 Pandbrieven 782.000 V/i Pandbrieven 164.900 Uitgelote pandbrieven 56.300 Hyp. in adm. f25215, Depot geldnemers 7.900 Coupons 17.196 Dividend 218 Rente verschuldigd 357 Onkosten te betalen 160 Belastingen 10.700 Res. div. doeleinden 4.429 Statutaire Reserve 187.993 2.232.156 per 31 December 1947. Hypotheekrente 51.676 Diverse intrest 7.425 Adm. loon 135 Vergoedingen 501 Provisies 376 Ontv. afgeschr. Hyp. rente 396 Saldo verlies 3.720 64.233 61 89 16 74 69 09 99 82 86 30 50 75 29 51 De Directie F. A. HOEKX. 10 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1947 | | pagina 12