JAARVERSLAG DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.v. fj GEVESTIGD TE TILBURG Winst- en Verliesrekening en Balans over 1946 uitgebracht in de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 31 Mei 1947 ZES EN VIJFTIGSTE JAARVERSLAG Opgericht 18 April 1890

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1946 | | pagina 1