BALANS van „De Tilburgsche Hypotheekbank N.V." gevestigd te Tilburg Ongeplaatste aandeelen Hypotheken Hyp. in adm. 51.100. Geldnemers 6366,79 Afschrijving - 2893,22 Cessionarissen Personen Bankiers Kas en Giro Schalkistpromessen Effecten Kantoorgebouw Onverschenen rente Zegelwaarden Meubilair Verlies 500.000 - 877.104 76 3.473 57 630 43 2.096 81 - 247.587 88 - 25.627 41 - 700.000 - 160.554 30 - 25.000 - 8.700 34 425 1 9.753 55 2.560.955 05 Pandbriefrente Belastingen Onkosten Afschr. hyp. rente VERLIES- EN WINSTREKENING 45.491 6.865 - 19.496 1.507 73.361 83 60 90 61 94 Commissarissen Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL J. F. MUTSAERTS K. J. A. M. VAN SPAENDONCK. 10 De accountant Accountantsbureau L. A. HAGERS Lid N.I.V.A. per 31 December 1945. Aandeelenkapitaal Pandbrieven Hyp. in administratie 51.100. Uitgelote pandbrieven Coupons en dividend Onkosten te betalen Vooruit onvangen rente Statutair Reservefonds Reserve dienst pandbrieven 1.000.000 - 1.300.400 4.000 - 42.175 863 6.334 - 205.867 1.314 69 10 42 25 59 2.560.955 05 per 31 December 1945. Hypotheekrente Diverse renten Administratieloon Ontvangen afgeschreven hypotheekrente Vergoedingen Provisie Verlies 41.204 57 19.748 82 254 92 1.503 05 793 78 103 25 9.753 55 73.361 94 De Directie F. A. HOEKX 11

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 9