COLLEGE VAN COMMISSARISSEN t Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL, oud-Burgemeester van Tilburg, President-Commissaris. J. F. MUTSAERTS, oud-Directeur der N.V. Wollenstoffenfabriek Frans Mutsaerts Zonen te Tilburg, wonende te Brussel. K. J. A. M. VAN SPAENDONCK, Directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., te Tilburg. RAAD VAN TOEZICHT Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL, Voorz. J. F. MUTSAERTS. K. J. A. M. VAN SPAENDONCK. DIRECTEUR F. A. HOEKX, te Tilburg. ACCOUNTANT j Accountantsbureau L. A. HAGERS, te ’s-Gravenhage. 2

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 2