Bijlage 3. GEDETAILLEERD OVERZICHT DER IN OMLOOP ZIJNDE PANDBRIEVEN. Serie H 3 i/2 van 1000.— 1043 stuks1.043.000.— van - 500.456 stuks- 228.000.' van - 100.294 stuks- 29.400.' 1.300.400.— Bijlage 4, RESTANTENLIJST VAN UITGELOTE PANDBRIEVEN. Serie H 3 V2 van 1000- Nummers: 191 515 630 1079. (Allen losbaar sedert 1 December 1943). 15

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 13