Bijlage 2. GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE HYPOTHEKEN DER BANK. Verdeeling der leeningen: Volgens de bedragen: van ƒ5000.en minder 116 leeningenƒ291.729,76 van ƒ5001.— tot 10000.— 42 -286.375,— van 10001 tot 20000.— 14 - 177.800,— van ƒ20001.tot 30000.— 1 - 24.500, van 30001.'en hooger 3 - 96.700, 176 leeningenƒ877.104,76 Volgens den rentevoet: tegen 4% 74 leeningenƒ513.075, tegen 4 i/4% 28 - 118.345,— tegen 41/2% 19 - 82.375,— tegen 4 3/4 26 - 112.450,- tegen 5 21 - 44.829,26 tegen 51/4 7 - 5.475,— tegen 6 1 - 555,50 176 leeningen877.104,76 De gemiddelde rente bedr.aagt 4,237 (vorig jaar 4,269 Volgens de wijze van aflossing: met betaling in annuiteiten 4 leeningen 1.344,76 met terugbetaling ineens of met periodieke aflossingen 172 - 875.760, 176 leeningen 877.104.76 Volgens de ligging: In de provincie Noord-Brabant 172 leeningenƒ863.564,76 In de provincie Noord-Holland 1 - 700. In de provincie Limburg 3 - 12.840, 176 leeningenƒ877.104,76 Volgens den aard van het onderpand: Op gebouwde eigendommen 153 leeningen728.769,76 Op landelijke eigendommen 23 - 148.335, 176 leeningenƒ877.104,76 Alle onderpanden zijn op eigen grond gebouwd. 14

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1945 | | pagina 12