fg:f| g|§ - - G JAARVERSLAG „DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v.” GEVESTIGD TE TILBURG WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS OVER 19 4 1 OPGERICHT 18 APRIL 1890 UITGEBRACHT IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 16 MEI '42 EEN EN VIJFTIGSTE JAARVERSLAG

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1941 | | pagina 1