DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.v. GEVESTIGD TE TILBURG WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS OVER 1938 OPGERICHT 18 APRIL 1890 UITGEBRACHT IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 27 MEI 1939. ACHT EN VEERTIGSTE BOEKJAAR JAARVERSLAG

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1938 | | pagina 1