Ook sloot de Vereeniging nog eene verzekering ten einde de hypotheekbanken te vrijwaren tegen nadeelen voortspruitende uit berooving of bedriegelijke handelingen. Tot beide verzekeringen is onze bank toegetreden. In het maatschappelijk kapitaal kwam in 1937 geen wijziging. Het is groot f 1.000.000. waarvan geplaatst is f 500.000. Het geplaatste kapitaal is verdeeld in 1000 onderaandeelen van f 500.— en is geheel volgestort. Vrijwillig is gestort f 91.800. Tien onderaandeelen vormen één aandeel. In behandeling werden genomen en toegestaan 46 aanvragen voor verlenging tot een gezamenlijk bedrag van f 295.890. Voorts 60 nieuwe aanvragen tot een bedrag vanf 437.000.— Hiervan werden afgewezen 14 aanvragen tot een bedrag van f 120.500.— en toegestaan 46 aanvragen tot een bedrag vanf 316.500.— Op 1 Januari 1937 stonden uit: 347 leeningen voor een bedrag vanf 1.877.510.02 Afgesloten werden 46 leeningen voor een bedrag van f 316.500.— Teruggenomen bij wijze van retrocessie 8 leeningen voor een bedrag vanif 84.785.f 401.285. Tezamen f 2.278.795.02 Dit bedrag verminderde in 1937: wegens periodieke aflossingen en de geheele aflossing van 40 leeningen metf 281.377.91 en wegens cessi^ van 11 leeningen metf 52.725.— f 334.102.91 zoodat op 31 December 1937 in totaal aan hypotheken uitstond een bedrag vanf 1.944.692.11 verdeeld over 350 leeningen. Verdeeling der leeningen van f 5000. en minder 19 leeningen van f 5001.— tot f 10000.— 24 leeningen van f 10001.— tot f 20000.— 10 leeningen van f 20001.— en hooger 1 leening f 64.000.- 191.335.- 122.475.- 23.475.- 6 Totaal 54 leeningen f401.285.— MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. GELDLEENINGEN. GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE IN 1937 AFGESLOTEN EN GERETROCEDEERDE LEENINGEN. Naar de bedragen

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 8