COLLEGE VAN COMMISSARISSEN: Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL, Wethouder van Tilburg, President-Commissaris. J. F. MUTSAERTS, oud-Directeur der N.V. Wollenstoffenfabriek, voorheen Frans Mutsaerts Zonen te Tilburg, wonende te Brussel. K. J. A. M. VAN SPAENDONCK, Directeur der Rotterdamsche Bankvereening N.V., te Tilburg. RAAD VAN TOEZICHT: Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL, Voorz. J. F. MUTSAERTS. K. J. A. M. VAN SPAENDONCK. DIRECTEUR: F. A. HOEKX, Candidaat-Notaris, te Tilburg. ACCOUNTANT: Haagsch Accountantsbureau J. HAGERS, te VGravenhage. 3

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 5