Bijlage 4. LIJST VAN DE OP 30 OCTOBER 1937 UITGELOTE PANDBRIEVEN: Serie G 4 °/0 van f,1000.- nummers 52, 87. 124, 188, 200, 213, 222, 356, 368, 432, 488,538,539,563, 615, 623, 641, 653. van f 500 nummers 795A-B, 814A-B, 855A-B, 885A-B. RESTANTEN. Serie C 4°/o van f 500.— No. 160 (losbaar sedert 1 Januari 1928). Serie G 4 °/0 van f 1000.- nummers 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 46, 47, 53, 54, 63, 80,82,90,93, 157, 171, 172, 173, 194, 200, 210, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 260, 261, 262, 263, 267, 269, 270, 279, 290, 295, 296, 323, 326, 331, 333, 335, 342, 351, 355, 359, 360, 365, 366, 367, 377, 378, 380, 429, 430, 431, 432. 433, 466, 468, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 563, 615, 623, 641. van f 500.— nummers 795B, 814A-B, 855A, 885B Serie F 41/8 °/0 van f 500.— No. 828A van f 100.— nummers 972f, 974e-g-k, 975f-h-j, 976od-e, 978a-b-c-d-e, 982a-b-C'd-e, 984b.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 21