Bijlage 3. GEDETAILLEERD OVERZICHT DER IN OMLOOP ZIJNDE PANDBRIEVEN. Serie H 31/2 °/0 van f 1000. 658 stuks f 658.000. van f 500.- 305 152.500.- van f 100.- 125 12.500.- f 823.000.- Serie G 4 u/o van f 1000.— 539 stuks f 539.000.— van f 500.- 384 192.000.- van f 100.- 202 20.200.- f 751.200.- 19

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 20