„DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK N.v.” GEVESTIGD TE TILBURG WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS OVER 1937 OPGERICHT 18 APRIL 1890 UITGEBRACHT IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 2Ä JUNI 1938 ZEVEN EN VEERTIGSTE BOEKJAAR JAARVERSLAG

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 1