Bijlage 2. GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN ALLE HYPOTHEKEN DER BANK. Verdeeling der leeningen Volgens de bedragen: van f 5.000.— en minder 216 leeningenf 547.713.37 van f 5.001.— tot f 10.000.— 87 642.533.74 van f 10.001.— tot f 20.000.— 39 516.595.- van f 20.001.— tot f 30.000.— 4 90.350.— van f 30.001.— tot f 40.000.— 3 101.500.— van f 40.001.— tot f 50.000.— 1 46.000.— 350 leeningen f 1.944.692.11 Volgens den rentevoet: tegen 41/i°/o 8 leeningenf 55.000.— 4V/0 23 133.650.- 4s/4°/0 67 429.198.14 5 °/0136 724.633.08 70 340.100.- 51/* °/0 35 256.772.02 6 °/0 6 3.700.67 61/, °/0 5 1.638.20 350 leeningen f 1.944.692.11 De gemiddelde rente bedraagt 5.002 °/0 (vorig jaar 5.181 °/0). Volgens de wijze van aflossing: Met terugbetaling in annuïteiten 38 leeningenf 37.528.61 Met terugbetaling in eens of met periodieke aflossing 312 leeningen 1.907.163.50 Totaal 350 leeningen f 1.944.692.11 Volgens de ligging: In de provincie Noord-Brabant 335 leeningenf 1.824.852.11 Noord-Holland 1 900.— Gelderland 3 6.750.— Limburg 11 112.190.— 350 leeningen f 1.944.692.11 Volgens den aard van het onderpand: Op gebouwde eigendommen 323 leeningen f 1.731.030.05 Op landelijke eigendommen 27 213.662.06 350 leeningen f 1.944.692.11 18

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 19