I f Het voor aandeelhouders beschikbare bedrag adf 12.246.— vermeerderd met bovenvermelde rente over onverplichte stortingen ad 4.131.— f 16.377.— laat toe uit te keeren aan aandeelhouders op dividendbewijs no. 26 een dividend van: f 15.— per onderaandeel der nummers 1 t/m 800 is f 11.940.— f 19.71 per onderaandeel der nummers 801 t/m 1030 is 4.020.84 tezamen f 15.960.84 De door laatstgenoemde aandeelhouders te betalen dividend belasting bedraagtf 416.16 f 16.377.— Ten slotte zeggen wij gaarne dank aan allen, die in het belang der vennootschap zijn werkzaam geweest. Het College van Commissarissen: Mr. J. C. A. M. VAN DE MORTEL, pres. J. F. MUTSAERTS. K. J. A. M. VAN SPAENDONCK. De Directie: F. A. HOEKX. 13

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 15