2. Bouwgrond te Berkel kadaster sectie A no. 952, groot 4.80 Are; 3. Winkelhuis met bijgebouwen te Tilburg kadaster sectie N no. 4392, groot 1.06 Are; 4. Hotel, café, restaurant met erf te Tilburg kadaster sectie N no. 3283, groot 3.08 Are; 5. Winkelhuis en 3 woonhuizen met erven en tuin te Tilburg kadaster sectie Q nummers 604, 605, 606, 607, groot 8.96 Are. Het effectenbezit verminderde in 1937 door uitloting met nominaal f 10.000.— Geconverteerd in effecten van lagere rentetypes werd voor een nominaal bedrag van f 21.000.— De fondsen die in de prijscourant boven pari noteerden, zijn a pari opgenomen. De koerswinst, groot f 1328.55, is overeenkomstig de statuten bij de Reserve gevoegd. Het effectenbezit bestaat uit het navolgende: 10/1000.- 3 °/o Nederland 1937 1/1-1/7 98 s/8 f 9837.50 2/100.— 3 °/o id. id. 1/1-1/7 100 200.- 11/1000.- 3V/0 Tilburg 1937 1/2-1 /8 100 11.000.- 9/1000.- 31/2 °/o Arnhem 1909 1/6-1/12 100 -9000.- 6/1000.- 3V/o Rotterdam 1898/1909 1/4-1/10 100 6000.- 2/1000.- 31/, °/0 Amsterdam 1861 1/2-1 /8 100 2000.- f 38.200.- f 38.037.50 De kosten van aanschaffing ten behoeve van het nieuwe kantoorgebouw, ver minderd met de afschrijving. Deze post is samengesteld uit: de loopende rente van hypotheken adf 15.183.58 de loopende rente van effecten 358.34 te vorderen rente bij banken132.88 f 15.674.80 In voorraad zijnde diverse beurszegels, postzegels en gezegelde formulieren. 9 EFFECTEN. Coup. Koers Bedrag vervaldag 30-12-’37 MEUBILAIR: RENTE TE VORDEREN: ZEGELS.

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1937 | | pagina 11