JAARVERSLAG „DE TILBURGSCHE HYPOTHEEKBANK n.v" WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS OVER 1936 GEVESTIGD TE TILBURG ZES EN VEERTIGSTE BOEKJAAR OPGERICHT 18 APRIL 1890 UITGEBRACHT IN DE GEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP 26 JUNI 1937

Rabobank Bronnenarchief

Jaarverslagen Tilburgsche Hypotheekbank | 1936 | | pagina 1