Raiffeisen Boerenleenbank maandblad van de coöp. centrale raiffeisen-boerenleenbank g.a. eerste jaargang 1972 voortzetting van de maandbladen Raiffeisenbode en De Boerenleenbank N.B. De cijfers voor de streep geven het betreffende nummer aan, de cijfers achter de streep de bladzijde.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 45