openingen in memoriam 40 bileum van de directeur, de heer S. W. van Tuinen. Bij de Raiffeisenbank Noordoosthoek Friesland nam men op 23 oktober tijdens de algemene ledenvergadering afscheid van de voorzitter van het bestuur, de heer L. M. Dijkstra. Hij ontving een zilveren legpenning. Bij de Raiffeisenbank Haarlemmermeer werd op 23 oktober het zilveren bestuurs- jubileum gevierd van de voorzitter, de heer H. Groenenberg. Bij de Raiffeisenbank Middelstum nam men tijdens een bijeenkomst op 25 okto ber afscheid van de heren K. Eendhuizen, W. E. Biewenga, K. Stol, D. S. Clevering en T. Frieling, die in functies in bestuur of raad van toezicht de banken van Middel stum of Kantens vóór de samenvoeging van deze banken dienden. Op 27 oktober werd bij de Boerenleen bank Nes op Ameland het 50-jarige jubi leum gevierd. Ter gelegenheid hiervan werd aan de heren G. S. de Jong en J. J. de Jong, beiden bestuurslid en oprichters van de bank, een gouden medaille uitge reikt. Een zilveren medaille ontving het bestuurslid, de heer G. Kienstra,. Brons was er voor de oprichters J. For- mer, W. T. Kiewiet, P. J. Molenaar en P. J. Brouwer. De heer A. Langelaar, directeur van de Raiffeisenbank Varsseveld vierde op 1 no vember zijn 40-jarige ambtsjubileum. Op 2 november werd aan de heer G. van Gelder, die dit jaar 35 jaar lid en voorzit ter van de raad van toezicht was van de Boerenleenbank IJsselmonde, de gouden draagmedaille met oorkonde uitgereikt. Op 3 november vierde bij de Raiffeisen bank Vorden de voorzitter van het bestuur, de heer H. Wesselink, zijn zilveren jubi leum. Bij de Boerenleenbank Raalte nam men op 6 november afscheid van de heer Bosman, lid van de raad van toezicht, die deze functie 21 jaar bekleedde. Op de algemene ledenvergadering van de Raiffeisenbank Ter Aar op 14 november nam men afscheid van de heren P. C. van Rijn en J. Th. Volgering, respectievelijk voorzitter van de raad van toezicht en secretaris van het bestuur. Op 8 augustus werd het nieuwe hoofdkan toor van de Boerenleenbank Woensel en Acht officieel geopend door de loco-bur gemeester van Eindhoven, drs. G. E. G. van der Kruijs en mr. Ph. C. M. van Campen. Op 1 september opende de Raiffeisenbank Gorssel een nieuw bijkantoor te Eefde. De burgemeester van Hoogeveen verricht te de openingsplechtigheid voor het nieu we gebouw van de Raiffeisenbank aldaar op 13 oktober. De Boerenleenbank Twentezoom opende op 17 oktober een kantoor te Overdinkel. De Boerenleenbank Ammerzoden nam op 17 oktober een bijkantoor te Well in gebruik. Eveneens op 17 oktober opende de Raiffei senbank Enkhuizen een bijkantoor. De heer W. F. van Dijk, burgemeester van Veen opende op 17 oktober het nieuwe hoofdkantoor van de Raiffeisenbank al daar. Die dag werd eveneens het 50-jarig bestaan van de bank gevierd. De Raiffeisenbank 's-Gravenzande-Hoek van Holland opende op 17 oktober een bijkantoor in de Tulpstraat te 's-Graven- zande. De Raiffeisenbank Zutphen opende op 18 oktober haar zesde bijkantoor in het Warnsveldse Kwartier. De Raiffeisenbank Hardenberg opende, eveneens op 18 oktober, een bijkantoor in het nieuwe winkelcentrum. Op 19 oktober opende de burgemeester van Liempde, de heer P. A. Smits, het nieuwe bankgebouw van de Boerenleen bank aldaar. De Raiffeisenbank Drachten opende op 19 oktober een bijkantoor te Drachtster Compagnie. Te Metslawier werd op 19 oktober een bijkantoor geopend van de Raiffeisenbank Noordoosthoek Friesland. Te Soesterberg werd op 19 oktober een bijkantoor geopend van de Raiffeisenbank Zeist. De Raiffeisenbank Numansdorp opende op 20 oktober het nieuwe bankgebouw aan de Voorstraat aldaar. Burgemeester J. Quast verrichtte de openingsplechtigheid. Burgemeester A. de Kam van Veere open de op 20 oktober het kantoor van de plaatselijke Raiffeisenbank te Vrouwen polder. De Raiffeisenbank Vriezenveen opende op 21 oktober haar bijkantoor aan het Oost einde. Eveneens op 21 oktober werd te Eijgelsho- ven een bijkantoor geopend van de Boe renleenbank Ubach over Worms. De Raiffeisenbank Vlissingen nam op 21 oktober haar bijkantoor te West-Souburg in gebruik. Het nieuwe hoofdkantoor van de Raiffei senbank Jorwerd werd op 23 oktober geopend. Op 23 oktober werd in het Winkelcentrum op het Letterveld een bijkantoor geopend van de Raiffeisenbank Borne. De heer M. W. Schakel, burgemeester, opende op 27 oktober het nieuwe bankge bouw te Hoornaar van de Raiffeisenbank Noordeloos. De Raiffeisenbank Wassenaar opende op 31 oktober haar nieuwe bankgebouw. Op 8 november werd het nieuwe gebouw geopend van de Raiffeisenbank Den Ham. De Raiffeisenbank Tietjerk-Hardegarijp opende op 22 november een bijkantoor te Giekerk. L. Kreuger, 72 jaar. Erevoorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Midden- beemster. G. H. v. d. Berg, 74 jaar. Oud-voorzitter van de Boerenleenbank Poeldijk. Jac. Baars, 68 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Strijen. B. van Zuthem, 64 jaar. Secretaris van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Kampen. P. J. J. Beuyssen, 61 jaar. Bestuurslid van de Boerenleenbank Horst (L). J. Gulmans, 61 jaar. Bestuurslid van de Raiffeisenbank Westdongeradeel. E. J. Meutstege, 64 jaar. Kassier van de Raiffeisenbank Lochem. J. G. Leisink, 69 jaar. Voorzitter van de Boerenleenbank Vierakker. D. M. van Londen jr., 50 jaar. Oud-kassier van de Boerenleenbank Varik.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 42