39 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken 12 13 30 88 754 11 17 - 83 - 85 1457 160 258 1237 1689 12485 183 288 1184 1692 14696 mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x 1 miljoen) - - (bedragen x f 1 miljoen) stand ultimo okt. '71 okt. '72 jan./okt. '71 jan./okt. '72 okt. '72 Effecten Rekeningen-courant Leningen en beleggingen Totaal (bedragen x f 1 miljoen) okt. '71 okt. '72 jan./okt. '71 jan./okt. '72 stand ultimo okt. '72 Spaartegoeden Bankdeposito's Rekeningen-courant 155 - 12 82 196 3 10 1425 36 878 1581 12 858 18442 465 4104 Totaal 225 209 2339 2451 23011 Spaarverschil Spaartegoed 30 sept. sept. okt. jan. t/m sept. bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 133 142 154 196 1269 1385 15865 18275 41,1 40,9 Bondsspaarbanken 33 49 40 42 482 566 8784 9827 22,8 22,0 Rijkspostspaarbank 26 61 20 39 313 511 6312 7211 16,3 16,1 Overige banken 1 1 1 10 9 267 291 0,7 0,7 Handelsbanken** 63 95 - 5 1376 1356 7379 9063 19,1 20,3 Totaal 256 348 209 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken 3450 3827 38607 44667 100,0 100,0

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 41