in woorden en miljoenen jubilea 38 Op 14 september nam men bij de Raiffei- senbank Doetinchem en Omstreken af scheid van bestuurslid H. Teerink, die vanaf 1945 de bank heeft gediend, eerst als lid en voorzitter van de raad van toezicht en daarna als voorzitter van het bestuur. Hij werd benoemd tot erelid van de bank. Ook nam men die dag afscheid van de heer D. H. Dijenborgh als lid van de raad van toezicht. Op 21 september nam men bij de Raiffei- senbank Maurik afscheid van de heren A. J. van Zijl en J. J. van Keulen, die het bestuur verlieten i.v.m. het bereiken van de leeftijdsgrens. Na 29 jaar lid te zijn geweest van het bestuur van de Boerenleenbank Budel nam voorzitter Jac. Duisters op 22 sep tember afscheid. Hij ontving de zilveren medaille met oorkonde. Bij de Raiffeisenbank St. Jansteen en Omstreken nam de heer G. J. V. Vael afscheid als voorzitter van de raad van toezicht op 30 september. Hij diende de bank 41 jaar in verschillende functies. Bij de Boerenleenbank Santpoort nam men op 2 oktober afscheid van de heren J. Th. Böhm en Th. M. Nijssen, respectieve lijk president van de raad van toezicht en lid van het bestuur. Een bronzen legpenning werd uitgereikt aan de heer F. J. Everts, die op 2 oktober tijdens de algemene vergadering afscheid nam als voorzitter van de raad van toe zicht van de Raiffeisenbank Spijk. De heer J. van Steekelenburg, president van de raad van toezicht van de Boeren leenbank Kwintsheul, nam op 3 oktober afscheid. Hij ontving een zilveren medaille met oorkonde. Bij de Raiffeisenbank Bolsward vierde op 7 oktober adjunct-directeur J. D. Galama zijn zilveren ambtsjubileum. Bij de Raiffeisenbank Vleuten nam de voorzitter van de raad van toezicht op 9 oktober als zodanig afscheid. De heer J. A. Ebskamp legde zijn functie neer i.v.m. het bereiken van de leeftijdsgrens. Bij de Boerenleenbank Rotterdam vierde men op 14 oktober het zilveren bestuurs- jubileum van de heer Doeleman. De Raiffeisenbank Makkum nam op 17 oktober afscheid van de heer C. W. El- gersma, voorzitter van het bestuur, die eveneens 25 jaar een bestuursfunctie heeft uitgeoefend. Op 18 oktober vierde men bij de Raiffei senbank Heemskerk het zilveren ambtsju- In de afgelopen oktobermaand zijn de spaartegoeden aanzienlijk meer toegenomen dan in oktober 1971. Daarmee werd de tendens van de laatste maanden, namelijk ongeveer even grote spaaroverschotten als in dezelfde maanden van het vorig jaar, onderbroken. Gedeeltelijk kan dit veroorzaakt zijn door verschuivingen als gevolg van het feit, dat oktober 1971 een vrijdag meer telde dan anders. De tegoeden op privérekeningen en op rekeningen-courant van bedrijven vertoonden een normale ontwikkeling. Dat geldt ook voor de kredieten in rekening-courant, terwijl bij de uitstaande leningen sprake blijft van een onverminderd sterke toeneming.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 40