nieuws van her en der 'Mwt .VJ V- V k c Bankdirecteur gelyncht en bankgebouw in de puin T 25 Sk tSi BK m Slagzinnen Onze aangesloten Raiffeisenbank te Spijk (Gr.) organiseerde een etalagepuzzelwed- strijd. Enkele door het publiek ingezonden slagzinnen deed men ons toekomen: „Wie een boekje opent bij de Raiffeisen bank, krijgt geen stank voor dank." „Zoals een baby is bij moe, zo gaan wij naar de Raiffeisenbank toe." „Jong en oud, weduwen en wezen, moeten bij de Raiffeisenbank wezen." „Ik breng m'n centjes met plezier naar de Raiffeisenbank alhier, daar krijg je rente soms meer dan vier." „Wie geld wil vergaren moet bij de Raiffei senbank sparen." Trainingspakken Op bijgaande foto staat trots het eerste elftal van W.H.C. uit Wezep. Men is ken nelijk aan het oefenen in het zogenaamde muurtjes vormen en een fotograaf maakte van deze gelegenheid dankbaar gebruik om dit plaatje te schieten. U ziet van links naar rechts de directeur van Raiffeisen bank Wezep, het elftal en de traimer met de bal. De trainingspakken - u snapt het al - zijn een geschenk van de bank aan de jonge sporters. Nog een andere voetbal club en een plaatselijke tafeltennisvereni ging werden eveneens met deze warme sportkleding bedacht. Is dan de naam Rabobank nu nog niet op ieders lippen, in elk geval in Wezep en omgeving is ze wel te vinden op vele jonge ruggen. MEXICOSTAD (DPA). Onge veer 2000 woedende Maya's hebben in de Mexicaanse stad Izamal op Yucaian de directeur van de plaatse lijke landbouwbank gelyncht! zijn plaatsvervanger levensgevaarlijk verwond, acht bankemployees lichte verwondingen toegebracht en het bankgebouw totaal verwoest. Het Mexicaanse avondblad Ultimas Noticias meldde uit Merida, de hoofdstad van Yucaian, dat de Mava- boeren het bankgebouw hadden be stormd omdat de bank hun kennelijk minder kredieten wilde verlenen. Ze sleurden bankdirecteur Maria Gordil- !o op straat en stenigden en sloegen hem zodanig dat hij enkele minuten later overleed. Zijn plaatsvervanger 1'gt met levensgevaarlijke verwon dingen in, het ziekenhuis-. Moeilijk En hierboven reproduceren we graag een berichtje uit het Deventer Dagblad van 31 oktober jongstleden. Het is speciaal be doeld voor die directeuren van aangeslo ten banken en hun medewerkers, die het soms wel eens wat moeilijk hebben. Is het vandaag toevallig zo'n dag, waarop alles verkeerd gaat, lees dan bovenstaand stuk je aandachtig enkele malen door en reali seer u dat het altijd nog beroerder kan, t u - .x i" .5 n* A v

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 27