andere ontwikkelingen 23 ■HM grote steden. Hierbij komen echter de nodige distributie- en planologische problemen om de hoek kijken. Bezien vanuit het planologische standpunt kan de be schreven ontwikkeling in bepaalde gevallen leiden tot ver storing van het geplande patroon van detailhandelsvesti gingen, aldus het Ministerie van Economische Zaken. Ook al ligt het jaar 1971 weer ver achter ons, het blijft verstandig zich te verdiepen in de resultaten voor de middenstander. Over de gehele linie bezien was dat jaar voor de detailhandel een tegenvaller met een groei van de geldomzet van 9,5% tegenover 11,5% in 1970 en met een volume-groei van slechts 3% (8%). Het is maar winstgroei van het voorafgaande jaar (3%) ruimschoots goedgemaakt werd. Tegelijkertijd wordt in de aan de bouw verwante bran ches een duidelijke structuurverbetering gesignaleerd, welke mede steunt op een versterkte parallellisatie. Met name valt hierbij te denken aan schilders, stukadoors, terrazzo- en steengaasstellers. De parallellisatie hangt samen met nieuwe materialen, werkprocedures, maar ook met de toenemende aandrang In de afgelopen tijd werden o.a. structuuronderzoeken verricht in de wasserij-industrie, de scheepsbouw en de kartonindustrie de vraag of het jaar 1972 hiervoor voldoende compensa tie zal geven. Voor de gehele detailhandel nam de netto-winst gemiddeld met 5 toe tegen 8 in 1970. Gunstiger was de ontwikkeling in bepaalde delen van de nijverheid, bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf in de bouwsector, waar de netto-winsten maar liefst met 24% groeiden, waarmee de uitermate teleurstellende van de zijde van de steeds groter wordende opdrachtge vers. Dat de overheid belang hecht aan deze en andere economisch belangrijke ontwikkelingen blijkt wel uit het in de begrotingsstukken gememoreerde overlegorgaan ter begeleiding van het afwerkingsbedrijf. In de meer industriële sectoren komt deze interesse tot uiting in de stuurgroep, welke door het bevorderen van uitbesteden en toeleveren, een optimaal functioneren van kleinere gespecialiseerde bedrijven wil bevorderen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 25