15 Nog enkele beelden van de tuindersvergadering te Delft voor alle land- en tuinbouwprodukten - met uitzondering van sierteelt - geldt, blijft 4 In landbouwkringen heeft men zich nogal zorgen gemaakt over het feitelijk voortbestaan van de zgn. landbouwrege- ling, die de deelname aan de B.T.W.-regeling mogelijk maakt zonder boekhouding. Door de stijging van het tarief van de kostenfactoren van 14 tot 16%. worden de uitgaven van het land- en tuin bouwbedrijf verhoogd. Wanneer nu voor het eindprodukt geen hoger tarief in rekening mag worden gebracht, dan is het evenwicht tussen betaalde en ontvangen B.T.W. verbroken; om het nadelige verschil te compenseren zou een boekhouding gevoerd moeten worden en een gedetailleerde declaratie bij de overheid ingediend moeten worden. De regering heeft in dit geval de kool en geit gespaard door een regeling toe te passen, welke van West- Duitsland is afgekeken. Het verlaagde tarief werd op 4% gehandhaafd, zodat de kosten van de voedingsmiddelen althans uit dien hoofde niet behoeven te stijgen. Voor de produkten af-boerderij en af-tuinderij is het tarief echter verhoogd tot 4,44%; de agrarische producent kan zo een hoger bedrag aan B.T.W. in rekening brengen, hetgeen zijn hogere aankoopkosten compenseert. Wie betaalt deze rekening? De overheid, want de onderne mers die produkten van boeren en tuinders afnemen, mogen meer aan B.T.W. bij hun aangifte aftrekken en dragen dus minder aan B.T.W. af. Even leek het erop, dat de inflatiebestrijding vanuit de EEG. ook een last op het landbouwprijsbeleid zou leggen. Er werd al vroegtijdig geprotesteerd door het C.O.P.A., toen het erop leek, dat de Europese Commissie voorstellen overwoog voor een bevriezing van de huidige prijzen, tegelijk met de invoering van inkomenstoeslagen voor de lagere inkomens. Er kwam een ander voorstel in de Raad, nl. een afremming van de stijging van land bouwprijzen plus de invoering van toeslagen. De Raad van Landbouwministers wees dit af; de landbouw is niet verantwoordelijk te stellen voor de inflatie en over toeslagen moet de Commissie eerst maar eens het beloofde rapport uitbrengen, zo zeiden de ministers. Men mag overigens betwijfelen of de landbouwprijzen zich daarmede definitief in de luwzijde bevinden bij de bestrijding van de inflatie. Ons wachten in het voorjaar de gebruikelijke zittingen om over de prijzen te beslissen, al dan niet gepaard gaande met enig buitenparlementair machtsvertoon van de Europese boerenstand. De kinderen worden wat ouder en in mijn gezin is de strijd om het betere en verantwoorde televisieprogramma wat moegestreden en tot een stilzwijgende wapenstilstand gestold. Ik knijp dus een oogje toe als Mies of Mannix over het scherm dartelen en om u de waarheid te vertellen worden het vaak twee toegeknepen oogjes, want het turen naar den huiscinematograph maakt me altijd slape rig- Er is echter een uitzondering, want als ik de herkennings melodie hoor van m'n eigen favoriete programma, ben ik klaar wakker en hang ik het bordje niet storen aan mijn stoel. Dat programma heet „Dad's Army", hetgeen door mijn jongste - die al zo aardig weg weet met zijn talen - werd omgezet in „Pa's Programma". Te midden van niets ontziende en athletisch gebouwde karatespecialis- ten, die met veel gedruis en dramatische muziek op de achtergrond in auto's of op paarden gezeten in ravijnen storten, is er eindelijk een figuur op het scherm versche nen, die mij zeer na is komen te staan. Tussen geheime agenten, desperado's, muzikale huisvrou wen, wekelijks terugkerende zorgen van Amerikaanse stads- en Engelse straatbewoners en allerhande kwizzen staat daar op eenzame hoogte de heroïsche figuur van de heer Mainwaring, jawel beste mensen, een heuse directeur van een plaatselijke bank! Eindelijk wordt er recht gedaan aan die duizenden kassiers en directeuren over de gehele wereld, die tot nu toe zichzelf hoogstens eens konden zien in een onnozel bijrolletje als slachtoffer bij een overval of zelfs nog wel eens erger, als de snoodaard van het stuk. Directeur Mainwaring maakte daar met zijn resolute optreden voorgoed een einde aan. Naast hem staan bovendien nog dapper aangetreden - wel netjes een paar passen afstand bewarend natuurlijk - de procura tiehouder en de jongste bediende van zijn kantoor. Ze beleven avonturen in een groep burgerwachten in een kleine Engelse stad, waar ze zich fanatiek voorbereiden op een mogelijke invasie - de kalender wijst ongeveer 1940 in het verhaal. De Engelse humor viert hoogtij en over vele zaken wordt een beetje zelfspot bedreven, soms wel ereis een beetje te veel naar mijn smaak. Maar ik ben bereid alles te nemen zolang daar maar directeur Mainwaring staat, kaal, brilletje op en welgedaan, die zich zo gauw als de loketten zijn gesloten transformeert tot captain Mainwa ring, nog steeds, kaal, brilletje op en welgedaan, maar dan toch met dat echte stramme en militaire. De Engelse titel is slecht vertaald met „Daar komen de schutters". Waarom had daar nu eens niet zoiets kunnen staan als bijvoorbeeld „De koelbloedige kassier" of „De Bondige Bankdirecteur". Maar goed, je kunt niet alles hebben en wij mogen niet ontevreden zijn. Hoofdzaak is immers, dat honderdduizenden nu eindelijk ook eens kunnen lachen en schreien bij de adembene mende avonturen van die onverbiddelijke en onverslaan bare collega van Cas Sier

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 17