TRW kjONE- toeslagen 13 Bulgaren te gaan spreken over een matiging van hun exportbeleid. De aanvullende E.E.G.-maatregelen dienen daarbij als een stok achter de deur, zodat wat het bedrijfsleven zelf dit jaar niet klaarspeelde, nu wel kan. De Roemenen en Bulgaren, die zich steeds uitstekend op de hoogte hebben gehouden van wat zich hier afspeelt - niet alleen over de prijsvorming op de veilingen, maar ook over het groeiende protest - zullen het waarschijn lijk liever niet tot een confrontatie met de E.E.G. willen laten komen, nu die getoond heeft niet in haar eerste aanvullende bescherming te zijn gestikt. Overigens zou het onjuist zijn om door de Oostblok- kwestie de aandacht te laten afleiden van de meer structurele problemen bij de tuinbouw. Deze lijken vooral aan de afzetkant te liggen. Althans, de aanwezigheid van een goed georganiseerd afzetapparaat houdt de belofte Minister Lardinois aan het woord tijdens de tuinders bijeenkomst op 9 oktober jongstleden in, dat ook in de toekomst een voorsprong kan worden opgebouwd met goede verkoopmethoden. Het ziet er immers niet naar uit, dat er zich aan de produktiezijde revolutionaire ontwikkelingen bij de hoofdprodukten zul len voordoen. Het zal nodig zijn om over een breed front tot een meer gesloten afzetsysteem te komen dan op het ogenblik het geval is. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de land bouwbegroting kwam een aantal malen een uitvoerig artikel van prof. Van Riemsdijk in E.S.B. aan de orde. In dit artikel waarin zeer veel wordt overhoop gehaald,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 15