jubilea in memoriam 40 De Raiffeisenbank Barneveld opende op 16 oktober een nieuw bankgebouw te Koot wijkerbroek. Het nieuwe hoofdkantoor van de Boeren leenbank te Tilburg is op 24 oktober officiéél geopend door de burgemeester van de gemeente Tilburg, mr. C. J. G. Becht en mr. Ph. C. M. van Campen. Op 9 mei nam de heer P. J. Smeenk afscheid als directeur van de Raiffeisen bank Barneveld na een 42-jarig dienstver band. Op 30 juni ontving de heer B. Brands de gouden draagmedaille bij zijn afscheid als voorzitter van de Boerenleenbank Dieden. De heer H. J. Oolbekkink, directeur van de Raiffeisenbank Holten vierde op 15 juli zijn zilveren ambtsjubileum. Een gouden draagmedaille ontving de heer Th. Segeren, die veertig jaar lid was van het bestuur van de Boerenleenbank Geer- truidenberg, tijdens de op 10 augustus gehouden algemene vergadering van de bank. Op 12 augustus nam de directeur van de Boerenleenbank Hatert, de heer G. J. Peters, afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Op 16 augustus nam men bij de Raiffei senbank 't Zandt (Gron.) afscheid van de heer J. Jensema, die gedurende 41 jaar lid was van het bestuur, waarvan de laatste 25 jaar als voorzitter. Op 21 augustus nam de heer C. A. Polder dijk afscheid van de Raiffeisenbank Arne- muiden en Nieuw- en St. Joosland, die hij als voorzitter en in andere bestuursfunc ties gedurende 42 jaar diende. In het Dorpshuis te 's-Gravenmoer werd een feestelijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het zilveren jubileum van directeur J. G. Verhagen van de Raiffei senbank Langstraat-West, op 24 augus tus. Bij de Boerenleenbank Coevorden nam men op 5 september afscheid van de heer G. Beukeveld, die de gouden draagmedail le ontving, omdat hij de bank gedurende 35 jaar als lid van de raad van toezicht heeft gediend. Een zilveren medaille ontving op 15 sep tember de heer J. A. Hakvoort, die gedu rende 32 lid van het bestuur was, waarvan de laatste jaren voorzitter, bij de Raiffei senbank Baak. De Raiffeisenbank Vlissingen nam op 16 september afscheid van haar voorzitter, de heer Jac. Besuyen. In de ledenvergadering van 18 september nam de heer J. de Bree afscheid als bestuurder van de Raiffeisenbank Ouder- Amstel. Hij diende de bank ruim 34 jaar in verschillende functies. Op 21 september nam men bij de Raiffei senbank Veenendaal afscheid van de voorzitter, de heer R. H. de Ruiter, die I gedurende 25 jaar de bank diende. Hij j ontving de bronzen medaille uit erkente lijkheid voor de door hem bewezen dien- I sten. Op 22 september ontving de heer H. N. Arling de gouden draagspeld als bewijs van erkentelijkheid voor 43 jaar werken als beheerder van de Boerenleenbank Barger-Compascuum. In het Verenigingsgebouw aan de Wilhel- I minastraat te St. Jansteen vierden op 29 september vele vrienden en collega's het zilveren jubileum van de heer P. D. Smet, directeur van de plaatselijke Raiffeisen- bank. Bij de Boerenleenbank Nuth-Wijandsrade nam men op 27 september afscheid van de heer J. J. H. Dewez, die in verband met zijn leeftijd aftrad als lid van het bestuur waarvan hij sedert 1961 deel uitmaakte. Daarvoor was hij vanaf 1938 lid van de j raad van toezicht van de bank. Op 29 september nam men bij de Raiffei senbank Stadskanaal afscheid van de heer R. H. Slim, voorzitter van het bestuur. Op 2 oktober nam men bij de Raiffeisen- j bank Spijk afscheid van de heer F. J. Evers, voorzitter van de raad van toezicht, die bijna 30 jaar de bank diende. Bij de Raiffeisenbank Uithuizen nam men op 2 oktober afscheid van de heer Joh. Tonckens, voorzitter van de raad van toezicht en sinds 1932 lid van dit orgaan. Op 3 oktober bood de Landbouwbank en Raiffeisenbank Enschede een receptie aan aan de heer G. J. Potman ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij de bank. Op 3 oktober werd onder overweldigende belangstelling het zilveren ambtsjubileum gevierd van de heer J. Abrahams, direc teur van de Boerenleenbank Hilvaren- j beek. Op 2 oktober herdacht men het feit, dat de heer J. Wijnen 25 jaar geleden in dienst trad van de Raiffeisenbank Dieren. Een j feestelijke receptie viel hem ten deel. Bij de Raiffeisenbank Culemborg nam men op 3 oktober afscheid van de heer J. M. v. d. Gun, voorzitter van de raad van toezicht. De Raiffeisenbank Bolsward e.o. vierde op 7 oktober het zilveren ambtsjubileum van haar directeur, de heer J. Galama met een feestelijke receptie in Café „De Freon skip". De heer R. v. d. Sluis nam op 10 oktober afscheid van de Raiffeisenbank Raalte, die hij sinds 1932 in verschillende bestuurs- functies heeft gediend, laatstelijk als sec- I retaris. Op 11 oktober nam men bij de Raiffeisen bank Voorthuizen afscheid van de heer J. van Middendorp, voorzitter van het be stuur, die sinds 1933 de bank diende. Op 23 oktober vierde men tijdens de algemene vergadering van de Raiffeisen bank Haarlemmermeer op feestelijke wij ze het zilveren jubileum van de heer H. Groenenberg, voorzitter van het bestuur. H. A. v. Diepen, 71 jaar. Oud-bestuurslid van de Boerenleenbank Someren. J. C. M. Rombouts, 83 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Boeren leenbank Roosendaal. G. W. Bloemendaal, 68 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Leider dorp. D. J. Vink, 70 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Tiel-Wade- noyen-Zoelen W.A. G. Scherpenzeel, 81 jaar. Oud-voorzitter van de Raiffeisenbank Lexmond-Vianen. J. W. Martens, 67 jaar. Voorzitter van de Boerenleenbank Nuth-Wijnandsrade. L. J. J. Scholten-Linde, 71 jaar. Oud voorzitter van de Boerenleenbank Oot- marsum. Mej. H. J. Messchaert, 85 jaar. Oud kassier van de Raiffeisenbank Graftdijk. H. A. Zandee, 65 jaar. Oud-directeur van de Raiffeisenbank Goes. C. Hage, 65 jaar. Oud-directeur van de Boerenleenbank Zuid-Beijerland. J. A. A. Bougie, 69 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Spaubeek. J. J. de Goede, 60 jaar. Lid van het be stuur van de Boerenleenbank De Zaan streek. W. Brouwer, 86 jaar. Oud-lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Putters- hoek. A. Terwisscha van Scheltinga, 66 jaar. Se cretaris van het bestuur van de Raiffeisen bank Oudeschouw. W. Klein, 78 jaar. Erevoorzitter van de Raiffeisenbank Papendrecht. P. J. J. Tacken, 73 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank Meterik. J. Goossens, 63 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank Schin- veld. C. J. Lucassen, 67 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Malden. J. C. van Rens, 63 jaar. Directeur van de Boerenleenbank Hegelsom. G. J. Bosch, 64 jaar. Voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank Twente- zoom.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 42