39 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen - - - - (bedragen x f 1 miljoen) sept. '71 sept. '72 jan./sept. '71 jan./sept. '72 stand ultimo sept. '72 Effecten 7 8 18 75 741 Rekeningen-courant - 17 1 - 94 - 102 1440 Leningen en beleggingen 154 234 1077 1431 12227 Totaal 144 243 1001 1404 14408 (bedragen x f 1 miljoen) sept. '71 sept. '72 jan./sept. '71 jan./sept. '72 stand ultimo sept. '72 Spaartegoeden 133 142 1270 1385 18246 Bankdeposito's 7 - 14 48 9 462 Rekeningen-courant 107 127 796 848 4094 Totaal 247 255 2114 2242 22802 (bedragen x f 1 miljoen) aug. Spaarverschil sept. jan. t/m aug. Spaartegoed 31 aug. bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 179 173 133 142 1136 1243 15732 18133 41,0 40,9 Bondsspaarbanken 44 55 33 49 449 517 8751 9778 22,8 22,1 Rijkspostspaarbank 41 64 26 61 287 443 6286 7143 16,4 16,1 Overige banken 1 1 9 8 266 290 0,7 0,7 Handelsbanken** 101 118 63 1313 1265 7308 8959 19,1 20,2 Totaal 366 410 256 3194 3476 38343 44303 100,0 100,0 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 41