in woorden en miljoenen openingen weinig commentaar 38 Het bijkantoor te Langeraar, dat op 22 juni werd geopend en waarover wij in deze rubriek schreven in het september nummer, is niet een nieuwe vestiging van de Raiffeisenbank Ter Aar alleen. Dit kantoor wordt door deze bank samen met de Boerenleenbank Langeraar geëxploi teerd. Op 22 augustus opende de Boerenleenbank Malden haar ingrijpend verbouwde en gemoderniseerde kantoor. Op 1 september opende de Boerenleen bank Raalte een bijkantoor. Boerenleenbank Pey opende op 5 septem ber haar nieuwe kantoor. Op 7 september vond de opening plaats van het kantoor van de Boerenleenbank Schin op Geul. In de nieuwe gemeentelijke visafslag te Stellendam werd op 9 september een kan toor geopend van de Raiffeisenbank Stel lendam en Goedereede. Burgemeester G. Kirkels verzilverde een cheque van duizend gulden voor een goed doel en opende daarmede op 12 september het gebouw van de Boerenleenbank Meyel. De Raiffeisenbank Naarden-Bussum open de op 13 september een nieuw bijkantoor ter plaatse. Op 14 september werd te Venhorst het nieuwe gebouw van de plaatselijke Boe renleenbank in gebruik genomen. De Raiffeisenbank Baarn opende op 15 september een nieuw bijkantoor in de Acacialaan. De Raiffeisenbank Ermelo-Harderwijk opende op 20 september een bijkantoor te Harderwijk aan de Vondellaan. De Boerenleenbank Hulssen nam op 23 september op feestelijke wijze een mobiel kantoor in gebruik, dat op drie plaatsen in Arnhem-Zuid standplaats zal kiezen. Drs. F. G. L. L. Schols, burgemeester van Venray, verrichtte de openingsplechtig heid bij de heropening van het gebouw van de Boerenleenbank Merselo. De Raiffeisenbank, gevestigd in Ede, in de wandeling echter beter bekend als Raiffei senbank Bennekom, opende op 29 septem ber een nieuw kantoor in Ede-Zuid. In Amsterdam opende de Raiffeisenbank aldaar haar 21ste vestiging op 2 oktober. Op 6 oktober opende de Raiffeisenbank Veenendaal een bijkantoor. Op 12 oktober opende de Raiffeisenbank Menaldum en Omstreken het nieuwe bankgebouw te Dronrijp. De ontwikkelingen bij onze aangesloten banken in september geven weinig aanleiding tot commentaar. De spaartegoeden en de saldi op privé-rekeningen ontwikkelden zich ongeveer volgens verwachting. De tegoeden op zakelijke rekeningen-courant namen sterk toe. De uitstaande kredieten in rekening-courant bleven ongeveer op hetzelfde niveau. Bij de leningen en beleggingen zette zich de tendens van de laatste maanden voort: een forse toeneming van het groeitempo ten opzichte van 1971, die naast de onverminderd grote vraag naar woningbouwleningen nog wordt versterkt door het zich steeds duidelijker aankondigende conjunctuurherstel.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 40