onze banken op goeree-overflakkee 18 ringbestuurder van rumpt BOERENLEENBANK RAIFFEISENBANK Gevleid tegen de buik van de Rotterdamse metropool en Europoort ligt het groene bucolische eiland Goeree-Overflakkee. Nóg is zijn horizon vrij van omhoog rijzende vuur- en dampenspuwende pij pen, nóg wordt de rust niet verstoord door de razende industriële bedrijvigheid. Maar de Haringvlietbrug en -dam zijn als twee slagaders, die dit eiland verbinden met het gigantische hart van het Rotterdamse ha ven- en industriecomplex. En dat hart pompt maar door! Zal zijn bloedstroom gekanaliseerd kunnen worden door het streekplan, dat door de Provincie Zuid- Holland opgesteld is voor Zuid-Holland- Zuid? Of zal er op de duur „geen houden meer aan zijn"? Dat is één van de vragen, die opkwam in gesprekken met vertegenwoordigers van een aantal van onze banken op Goe ree-Overflakkee. Het eiland telt vier ge meenten met elf raiffeisenbanken en één boerenleenbank. We hebben vier van die banken bezocht, meer kon helaas niet: de tijd! Dank zij de voortreffelijke begelei ding van de districtsdirecteur, de heer Oudkerk, en dank zij de vriendelijke ont vangst die we overal ondervonden, hebben we een indruk gekregen van wat die banken bezighoudt. De Raiffeisenbank Stad aan het Haring vliet mag dan één van de kleinere banken op het eiland zijn, zij heeft een voorzitter die er wezen mag! Wat de heer Van Rumpt (67 jaar) allemaal precies in zijn dagelijks leven doet, is niet een twee drie te zeggen, maar hij is voorzitter van het bestuur van de ring. In zijn ringbestuurdersfunctie hebben we hem gesproken, op het mooie kantoor van de bank Stad aan het Haringvliet, waar de directeur, de heer Koppenaal, als gastheer optrad en - niet te vergeten - diens echtgenote als gastvrouw. De heer Van Rumpt bleek een goede greep, want hij is geen man die alleen binnen de grenzen van de eigen parochie denkt. Bedacht zaam, rustig zijn woorden kiezend, gaf hij ons zijn kijk op vele zaken, die onze banken en het eiland in het algemeen betreffen. Het spijt ons, dat we bij de weergave van dit gesprek zo aan de be perkte plaatsruimte gebonden zijn. De ring van raiffeisenbanken heeft wel wat moeilijkheden gekend. Toch zijn er, aldus de heer Van Rumpt, eigenlijk meer problemen gemaakt dan er zijn. Er kwa- j men spanningen, omdat binnen de ring soms collega-banken onder druk gezet werden, bijv. een fusie aan te gaan. De onderlinge samenwerking leed er onder. De sfeer is nu gelukkig veel beter. Kijk, bij ons is het in het klein net als bij de E.E.G. Die banken willen best gezamenlijk een „economische reus" vormen, maar voor een „politieke", „sociale" eenheid zijn ze nog niet te vinden. De kleine dorpen zijn een realiteit. Ik betwijfel of het wel een ideaal moet zijn om tot één bank voor heel Goeree-Overflakkee te komen. Dan zullen veel mensen hun eigen weg gaan naar de handelsbanken. De banken in onze ring willen heel goed samenwerken. Dat wil ik stimuleren. Een zekere concen tratie zal er wel moeten komen, maar laten we die op een natuurlijke wijze laten groeien. In de komende tien, twintig jaar staat er met het eiland iets te gebeuren. Denk niet, dat we hier nu bekrompen zijn. De laatste Ouddorp .Stellendam Melissant Sommelsdijk Ni xV 00 Dirksland Middelharnis Stad aan 't HaringvfrOt OVERFLAKKEE Nieuwe-Tonge Qen Bommel Herkingen Oude Tonge O RAIFFEISENBANK

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 20