nieuws van her en der 16 Reisverslagen Het is erg verleidelijk voor de redactie om in elk nummer reisverslagen op te nemen van jonge prijswinnaars van puzzels en wedstrijden, die door onze boerenleenban ken en raiffeisenbanken in het land wor den uitgeschreven. Het doet nu eenmaal fris aan tussen de zware stukken over rentabiliteit en liquiditeit, fusietechnieken, factoring en geldmarktproblemen, zo'n verhaaltje te lezen. Die lust bekroop ons weer heel sterk toen we een verslag lazen in het advertentieblad Het Trefpunt, waarin enkele jongelui gezamenlijk ver slag deden van een door hen gewonnen reisje van de jeugdspaarclub in het Krom me Rijngebied. Toch willen we u een paar flitsen niet onthouden, omdat er zo lekker fris van de lever in wordt geschreven: Om 3 uur reden we onder luid gezang het plein van Houten af, we waren met z'n negenen. Meneer Baas de reisleider, de chauffeur, wij de 5 prijswinnaars, meneer De Wit de zieke leider en z'n assistente Corrie Peterse die deze taak evengoed vervulde als haar dagtaak op de bank, met als eerste reisdoel Aken. Nadat we het graf van Karei de Grote hadden bekeken gingen we naar het Rat- haus dat uit 1800 dateert. Onder dat Stadhuis was een raadskelder die omge bouwd was tot café daar aten we heel lekker. Onder het eten der pantoffels (Kartoffe/n) kwam een dikbuikige wagge lende herr ober binnen met een fakkel. Wij dachten jongens dat is het Olym pisch vuur; de spelen gaan door. Nee zei Gerrie de vlam slaat in de pan maar het bleek na nader onderzoek het flamberen te zijn. Zo dat wisten we ook weer. Na het ontbijt gingen we naar de kerk maar die duurde zo lang en we moesten staan. Zodat we blij waren toen we weer in de auto zaten op weg naar de bronnen van de Aar. Na enig zoeken kwamen we bij een diep gat met een muurtje er omheen. Er stond een klein laagje water in met een bordje erbij Quelle d L'Aar. Maar goed dat ze het erbij gezet hadden anders waren we er zo voorbij gelopen. We wilden in een heel sjiek en duur restaurant gaan eten maar we waren bang dat het geld van de bank op zou gaan, dus zochten we verder en we vonden een restaurant in Sinzenich. Daar hebben we weer lekker gegeten van een biefstuk van een a.o.w. koe. We hebben maar geen roerei genomen want we gingen toch gelijk na het eten naar de Rursee. Het was jammer dat het zo kort duurde maar niet getreurd want de Dom van Keulen stond op het programma. Wat een prachtig gebouw is dat, fantastisch, eerlijk waar. Ook brachten we een bezoekje aan de schatkamer van de dom. Maar wat daar stond zou ik niet in huis willen hebben. Je zou je leven niet veilig zijn er stond voor miljarden aan goud. Wat er door onze handen gaat Uit het jaarverslag over 1971 van de Rijksmunt in Utrecht blijkt, dat er vorig jaar vijftig miljoen guldens en acht mil joen rijksdaalders zijn geslagen. Voorts werden bijna 177 miljoen kwartjes, dub beltjes, stuivers en centen gemaakt ter waarde van 17,5 miljoen gulden. Op 1 januari van dit jaar waren volgens de Rijksmunt totaal in omloop: 46,4 mil joen tiengulden-stukken, 172,2 miljoen rijksdaalders, 327,8 miljoen guldens, 102,8 miljoen kwartjes, 78,8 miljoen dubbeltjes, 17,8 miljoen stuivers en 15,6 miljoen cen ten. Toen waren er ook nog altijd in „circulatie": bijna vijf miljoen muntbiljet ten van een gulden en bijna 3,8 miljoen muntbiljetten van een rijksdaalder. Aldus een bericht uit De Volkskrant. Inflatie Vorig jaar, zo lazen we in verschillende dagbladen, zijn er 98 overvallen gepleegd op banken, postkantoren en wisselkanto ren. De buit bedroeg in totaal ƒ1,4 mil joen. Dat is gemiddeld ruim 14,500,- per overval. In de eerste helft van dit jaar hebben de bankovervallers reeds ruim zeven en een halve ton buitgemaakt, hetgeen neerkomt op een bedrag van circa 23 duizend gulden per overval. Waaruit -maar weer blijkt, dat de inflatoi re krachten overal doorwerken en speci aal in deze branche een sterke matiging nodig zal zijn om rampzalige ontwikkelin gen te voorkomen. Aan de banken zal het niet liggen, die bestellen tienduizenden meters kogelvrij glas om de kostenstijging te drukken. Laat nu de heren van het dievengilde hun goede wil ook maar tonen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 18