van amstelveen naar utrecht gunstig gelegen 5 Zoals bekend, zal ingevolge een besluit van de Raad van Beheer van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boeren- leenbank G.A. de vestiging te Amstelveen niet worden aangehouden. Dit houdt in, dat het thans voor een deel door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank ge bruikte gebouw aan de Prof. E. M. Meijerslaan 'I zal worden verlaten en dat het destijds aangekochte gebouw Kronenstede niet zal worden betrokken. Dit laatste gebouw, dat gelegen is in de kantorenwijk Kronenburg, is inmiddels verkocht. Verder werd onder meer besloten de centrale leiding van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank te Utrecht te situeren. Een passende tijdelijke huisvesting werd kort geleden gevonden in een kantoorgebouw van Spaarbeleg Vast Goed N.V. te Utrecht. Verwacht mag worden dat de verplaatsing van het kantoor Amstelveen naar Utrecht begin 1973 zal plaatsvinden. Het gebouw te Utrecht, dat huisvesting zal bieden aan de centrale leiding, is gunstig gelegen aan een van de grote boulevards van de nieuwe Utrechtse wijk Kanaleneiland, de Beneluxlaan. Het ligt op de hoek van deze laan met het Vijf Meiplein, een belangrijk verkeerscircuit. De ESene- luxlaan sluit direct aan op wegen in de richting van het centrum van de stad en op de Rijksweg naar Arnhem en het verkeersplein Oude Rijn. Hoewel het gebouw zelf slechts beschikt over een zeer beperkte overdekte parkeerruimte, behoeft voor gebrek hieraan niet te worden gevreesd. Direct achter het gebouw bevindt zich speciaal voor dit doel aangelegde parkeergelegenheid. Een ruime fietsenstalling is eveneens aanwezig. Ook voor trein- en buspassagiers is dit nieuwe gebouw gemakkelijk te bereiken, omdat verschillende stadsbus- lijnen een halte in de onmiddellijke nabijheid hebben. De omgeving van het gebouw is voor de aldaar werkza me personeelsleden en mogelijke bezoekers niet onaan trekkelijk. In de directe omgeving bevindt zich een groot en gezellig winkelcentrum met o.a. een postkantoor. Aan de overzijde van de Beneluxlaan, welke niet ver van het Amsterdam-Rijnkanaal is gesitueerd, ligt een van Utrechts modernste en mooiste parken, Transwijk. Ballast-Nedam is de bouwer van deze nieuwe vestiging. Het gebouw is rechthoekig, heeft een grondoppervlakte van 19,60 x 60 meter en telt vijf verdiepingen. De totale nuttige vloeropppervlakte is circa 6600 m2, waarvan circa 4100 m2 door de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank is gehuurd. De gehuurde ruimten bevinden zich op de 1e, 2e, 3e en 4e verdieping. Op de begane grond werd een gedeelte verkregen. In het andere gedeelte hiervan bevinden zich de kantoren van A.G.O. Verzekeringen. Van de vijfde etage werd eveneens slechts een gedeelte gehuurd. De rest wordt in beslag genomen door het gemeenschappelijke personeelsrestaurant, dat plaats biedt aan 200 personen. Het gebouw bevat een excentrisch gelegen en fraai uitge voerde centrale hal, waarop een tweetal liften uitkomen. Daarnaast is er een ruim trappenhuis, dat eveneens uit komt op de hal. Het gebouw is voorzien van airconditioning en heeft aan twee zijden een buiten-zonwering. De inrichting van de kantooruimten voor de centrale leiding wordt door de specialisten van de centrale bank zelf verzorgd. Wij spreken hier graag de hoop uit, dat dit gebouw spoedig een vertrouwd deel mag worden van onze organisatie en dat zij die er hun dagtaak zullen vinden geïnspireerd en gelukkig mogen werken aan de verdere opbouw en uitbouw van de Coöperatieve Centrale Raif feisen-Boerenleenbank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 7