openingen jubilea in memoriam 40 Op 26 augustus heropende de Boerenleen- bank Heemskerk het ingrijpend verbouw de en goed geaccommodeerde bankge bouw. De Raiffeisenbank Alkmaar heropende op j 28 augustus een vernieuwd gebouw. Op 29 augustus werd het nieuwe gebouw van de Boerenleenbank Ohé en Laak geopend. Ter gelegenheid daarvan werd aan de heren W. J. L. Indemans en P. Cranssen (goud en zilver) de oorkonde uitgereikt. De Raiffeisenbank Rauwerd opende op 31 i augustus het nieuwe kantoor aan de Pop- j pingawiersterweg. Op 1 september werd het nieuwe kantoor geopend van de Raiffeisenbank Gorssel. Op 1 september werd te Schelluinen de opening gevierd van het nieuwe Dorps huis. In dit dorpshuis zijn ook onderge bracht kamers voor het Groene Kruis en een gymnastiekzaal. Daarnaast is voor twee raiffeisenbanken gezamenlijk een bijkantoor gebouwd. Deze gezamenlijke vestiging is van de Raiffeisenbanken Gies- sen-Nieuwkerk en Peursum. De Raiffeisenbank Utrecht opende op 5 september een nieuw bijkantoor in de Kanaalstraat, dat het oude in dezelfde straat vervangt. Op 7 september opende de Raiffeisenbank Heerde een uitgebreid en vernieuwd bij kantoor te Wapenveld. Op 8 september vond de officiële herope- ning plaats van het bankgebouw te Keste- ren van de Raiffeisenbank Kesteren-Op- heusden. De Raiffeisenbank Veendam opende op 11 september een bijkantoor te Sorghvliet. Te Drogeham werd op 12 september een bijkantoor geopend van de Raiffeisenbank Achtkarspelen-Zuid. Jhr. J. Alberda van Ekenstein, burgemees ter van Rockanje, opende op 12 september het vernieuwde kantoor van de plaatselij ke Raiffeisenbank. Op 13 september opende de Raiffeisenbank Rijswijk ZH een bijkantoor ter plaatse. Openingsceremonie bij deze zesde vesti- ging werd verricht door de burgemeester, de heer drs. A. Th. Boogaardt. De Raiffeisenbank Laren N.H. opende op 15 september haar nieuwe hoofdkantoor aan de Burg. van Nispenstraat 6-8 te Laren. Op 15 juli nam de heer Hogt afscheid als j directeur van de Boerenleenbank Olden- zaal. De afscheidsreceptie van de heer Hogt viel samen met zijn zilveren ambts jubileum. Na 28 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van de Raiffeisenbank Aeng- wirden, nam op 18 juli de heer Schipper afscheid. Op 18 augustus vierde de heer A. A. W. Vugs, president van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Berkel-Enschot, zijn zilveren jubileum als beheerder van de bank. Hij ontving de zilveren draagme- daille met oorkonde. Aan de heer H. P. Mellema, tot mei 1971 voorzitter van de Raiffeisenbank Beerta- Nieuweschans, werd op 23 augustus de zilveren legpenning uitgereikt. Op 28 augustus vierde de heer Koerhuis zijn zilveren jubileum als beheerder van de Boerenleenbank Dalfsen. Hij ontving de zilveren draagmedaille. De zilveren draagmedaille met oorkonde werd op 29 augustus uitgereikt aan de heer Doeleman, die vijfentwintig jaar be stuurder is van de Boerenleenbank Rot terdam. Op 30 augustus nam de Raiffeisenbank Oudenhoorn afscheid van haar voorzitter, de heer A. L. van Dintel, die vanaf 1936 bestuurder was, waarvan bijna 26 jaar voorzitter. Eveneens werd afscheid geno men van de secretaris van het bestuur, de j heer K. Biesheuvel, die 21 jaar als zodanig is werkzaam geweest. De heer Th. H. Jonkman nam op 4 sep- j tember afscheid als lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Oosterend, in welk college hij sinds 1956 zitting had, na eerst een tiental jaren lid te zijn geweest van de raad van toezicht. Eveneens op 4 september werd afscheid genomen van de heer W. J. van Heijningen, j voorzitter van het bestuur van de Raiffei senbank Monster-Poeldijk. Hij ontving de bronzen herinneringsmedaille als aanden ken. Op 7 september nam men bij de Raiffei senbank Slochteren afscheid van de heer R. Jager, die vanaf 1933 deel uitmaakte van de raad van toezicht. Eveneens op 7 september nam men bij de Raiffeisenbank Buurmalsen-Tricht af scheid van de heer J. Hakkert G. Azn., die vanaf 1945 deel uitmaakte van de raad van toezicht, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Bij deze gelegenheid ontving voorzitter B. Swets, die reeds vanaf 1920 bestuurder is van de bank, een zilveren penning, evenals het bestuurslid, de heer Verweij, die ruim 30 jaar zijn functie uitoefent. De secretaris van de raad van toezicht, de heer V. G. A. van Gellicum, ontving een bronzen penning in verband met zijn zilveren jubileum als lid van dit college. Op 11 september nam de heer H. L. Dekker, voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Oosterhesselen, de bronzen legpenning in ontvangst als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden ge durende ruim 25 jaar. Bij de Raiffeisenbank Heerde nam men op 11 september afscheid van de voorzitter van het bestuur, de heer H. M. van Neck. Op 12 september nam de heer S. G. Hiemstra, voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Witmarsum, afscheid. Na een 34-jarig bestuurslidmaatschap nam op 14 september de heer J. Korteweg afscheid van de Raiffeisenbank Ooltgens- plaat. De voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Muiden en Omstreken, de heer J. Bruijne, nam op 22 september afscheid. H. H. Hoenderboom, 50 jaar. Hoofd van de afdeling kas en kantoren van de Boeren leenbank Emmeloord. H. Naber, 75 jaar. Oud-secretaris van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Emmen. H. C. Kooien, 89 jaar. Oud-bestuurslid van de Boerenleenbank Asten. Th. J. Giesen, 66 jaar. Voorzitter van de raad van toezicht van de Boerenleenbank Gendringen. N. G. P. Sandstra, 62 jaar. Lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Enkhui zen. H. Meuleman, 71 jaar. Oud-Kassier van de Boerenleenbank Vaassen. D. Steenwinkel, 69 jaar. Lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Wester voort. G. J. Massink, 84 jaar. Oud-bestuurslid van de Raiffeisenbank Steenderen. J. J. Hospers, 71 jaar. Erevoorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Gene- muiden. W. Docter, 66 jaar. Lid van het bestuur van de Raiffeisenbank Doornspijk. L. v. d. Heyden, 89 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Boerenleenbank Oerle.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 42