39 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken (bedragen x 1 miljoen) spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen (bedragen x 1 miljoen) - - - (bedragen x 1 miljoen) stand ultimo aug. '71 aug. '72 jan./aug. '71 jan./aug. '72 aug. '72 Effecten 7 - 1 12 67 732 Rekeningen-courant - 24 - 38 - 79 - 108 1434 Leningen en beleggingen 125 206 924 1198 11994 Totaal 108 167 857 1157 14160 stand ultimo aug. '71 aug. '72 jan./aug. '71 jan./aug. '72 aug. '72 Spaartegoeden 179 173 1137 1243 18104 Bankdeposito's - - 3 28 23 476 Rekeningen-courant 16 81 689 721 3967 Totaal 195 251 1854 1987 22547 Spaarverschil Spaartegoed 31 juli juli aug. jan. t/m juli bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 200 171 179 173 957 1070 15553 17960 41,0 40,9 Bondsspaarbanken 32 41 44 55 405 462 8707 9723 22,9 22,2 Rijkspostspaarbank 35 37 41 64 246 379 6245 7079 16,4 16,1 Overige banken 2 1 8 8 265 290 0,7 0,7 Handelsbanken** 118 136 101 1212 1147 7196 8837 19,0 20,1 Totaal 387 385 366 - 2828 3066 37966 43889 100,0 100,0 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 41