in woorden en miljoenen weersinvloeden 38 De aanwas van toevertrouwde middelen lag in augustus aanzienlijk boven de verwachtingen. Dit was geheel een gevolg van de voor augustus uitzonderlijk sterke groei van de tegoeden op zakelijke rekeningen-courant. Het spiegelbeeld daarvan vormen de debetsaldi in rekening-courant; daar was sprake van een sterke daling van het uitstaande bedrag. De belangrijkste oorzaken voor deze ontwikkeling zijn vermoedelijk verschuivingen in het seizoenpatroon, vooral onder invloed van de slechte weersomstandigheden. Voor juni, juli en augustus gezamenlijk komt men in 1972 namelijk op een minder sterke groei van de creditsaldi en een minder sterke daling van de debetsaldi dan in beide voorgaande jaren. Na de sterke groei van de effectenportefeuille van de aangesloten banken in de voorgaande maanden, werd deze in augustus niet verder uitgebreid. De uitstaande leningen en beleggingen zijn in augustus zeer sterk toegenomen. De onverminderd grote vraag naar woningbouwleningen en het zich steeds duidelijker aankondigen van een conjunctuurherstel vormen hiervoor, naast eventuele verschuivingen in verband met vakanties, de belangrijkste oorzaken. Ook de spaarresultaten stonden in augustus in het teken van de zich herstellende conjunctuur.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 40