30 deelvisserij aan het schip - dan draagt hij zelf het risico van inkomensderving. Landelijk bezien heeft een maatschapsvis ser een jaarinkomen dat ligt tussen 25.000 en 40.000; een salaris dat hem in staat stelt dat risico te dragen. Met medewerking van de toenmalige mi nister van Sociale Zaken, Roolvink, is toen het Sociaal Fonds voor Maatschapsvissers in het leven geroepen. Dit fonds regelt landelijk de sociale voorzieningen van maatschapsvissers, behoudens de wacht geld- en werkeloosheidsuitkeringen. Bij ziek zijn ontvangt een aangesloten visser natuurlijk wél een uitkering. Praktisch de gehele deelvisserij heeft zich bij het Fonds aangesloten. Een opmerkelijk verschijnsel in de deel visserij is nog, dat waar bij de grote rederij-visserijbedrijven de bemanningen in vakbonden zijn georganiseerd, de be manning van een deelvisserijschip, alsook de schipper/eigenaar (die tenslotte ook een lid van de bemanning is) bij dezelfde - veelal plaatselijke - visserijvereniging zijn aangesloten. Dit toont eens te meer aan dat bij een maatschapscontract de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 32