deelvisserij, een unieke vorm van samenwerken niet nieuw verschil met arbeidsovereenkomst Sinds jaar en dag bezigt men in de visserij een vorm van samenwerken, die voor een buitenstaander niet zo bijster bekend mag zijn, maar daarom niet minder uniek is: het maatschapscontract. Zoals bekend, is een maatschap een over eenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met de bedoeling om een uit de samenwerking ontstaand voordeel met el kaar te delen. Welnu, in de visserij op maatschap is het niet veel anders. De eigenaar van het schip brengt in de vorm van zijn schip - het kapitaal in alsook zijn eigen arbeid; de overige bemanningsleden brengen al leen hun arbeid in. De schipper en elk lid van de bemanning ontvangen voor hun arbeid een voor allen gelijk deel van de opbrengst van de gevangen vis. Dat is - kort gezegd - vissen op maatschap, ook wel: deelvisserij. Vissen op maatschap is niet nieuw. Al in de Middeleeuwen kende men deze ar- beidsvorm, die tot op de dag van vandaag is blijven bestaan. Het systeem voldoet uitstekend. Zo blijkt in Nederland het grootste deel van de kottervisserij op platvis te worden uitgeoefend met een bemanning op maatschapscontract. Het maatschapscontract komt alleen nog in de visserswereld voor. Het is echter bekend dat ongeveer twintig jaar geleden op het Zuidhollandse Goeree Overflakkee ook het uienrooien ,,in deel" geschiedde. Er is een wezenlijk verschil tussen het maatschapscontract en de gewone ar beidsovereenkomst. Als iemand gaat wer ken in loondienst - dus krachtens een arbeidsovereenkomst - dan wordt door werknemer en werkgever overeengekomen dat er van zo tot zo laat laat, tegen dat en dat salaris wordt gewerkt. Kortom, werk tijd en salaris worden van tevoren vastge steld. Bij het maatschapscontract ligt dat an ders. Als er - door welke omstandighe- De bemanning van de WR 17, zonder schipper De Visser

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 30