y 25 V brecht van Aemstel en Ibsen's Peer Guint in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Naast het ontwerpen bleef ook het schil deren en tekenen hem boeien, maar pas enkele jaren geleden vond hij een eigen stijlwereld, die hem dwong zich meer met schilderkunst bezig te houden. Ook het vervaardigen van screenprints trok hem zeer aan. Ferdinand Zipper doceert nog enkele da gen per week aan het Canisius-College te Nijmegen. Op de tentoonstelling hingen olieverfschil derijen, gouaches, aquarellen en screen prints. Er was veel belangstelling voor de ten toonstelling, een goed initiatief van de bank, dat weliswaar niet uniek is in onze organisatie, maar toch zeker de aandacht verdient en wellicht nog tot navolging leidt. Op de foto een gedeelte van de expositie achter de balie. <f\ Bisschop opent beurs Op 25 augustus jl. werd om 11.30 uur de 4de Jaarbeurs Groningen geopend. Deze opening werd, mede in het kader van de stadsfeesten van Groningens 300-jarig ontzet verricht door de bisschop van Münster en de garnizoenscommandant Groningen. Het is een tentoonstelling ge worden die de stad in geen jaren gezien heeft. Zo was er „Een Middeleeuws Dorpsplein" met 18 oude winkeltjes, herbergen, enz., een complete etage „Kunst en Antiek" met o.a. schilderijen uit de Gouden Eeuw, en op de bijna 20.000 m2 standruimte een opvallende presentatie van de Raiffeisen- en Boerenleenbanken. In de stand werd een audio-visueel pro gramma „Alle Bankzaken" gebracht, waarin een puzzel verweven was. Dage lijks kon men meedingen naar een vakan tiereischeque ter waarde van 300,-. Circa 20.000 formulieren werden er vol gepuzzeld. /f\ Raiffeisenmeisjes in München De naam Raiffeisen komt men allerwegen tegen. Schreven wij laatst over een jong geborene in Kameroen, die de naam Raif feisen droeg en bezoeken wij op deze pagina het Raiffeisenpark te Hoogeveen, in de Oostenrijkse Raiffeisen-Zeitung la zen we, dat de naam eveneens te München aanwezig was op de zo tragisch verlopen Olympische Spelen. Lise Prokop, Maria Sykora, Eva Janko en Helga Kapfer beho ren tot de top van het Oostenrijkse dames- atletiek. Zij vertegenwoordigden hun land bij de onderdelen hardlopen 400 en 800 meter, 4 x 400 meter, vijfkamp en speer werpen. Ze zijn alle vier afkomstig uit de in Oostenrijk zeer bekende atletiekvereni ging „Raiffeisen-Energie". het enige in leven zijnde lid is: „Wilt u hen echter geruststellen, er leven nog een hele massa leden van de Boerenleenbank Hoonhorst, plm. 160 stuks!" De heer Fakkert is natuurlijk het enige nog in leven zijnde lid dat bij de oprich ting van de bank aanwezig was en even eens deel uit heeft gemaakt van het eerste bestuur. We wensen alle leden van de bank voor alle zekerheid nog vanaf deze plaats vele jaren gezondheid en levensge luk toe! Men meldde ons gelukkig vanuit Hoon horst nog nader, dat de heer Fakkert niet Geen paniek om Hoonhorst Zeer aandachtige lezers van onze kroniek op de achterpagina, hadden reden om zich enigszins ongerust te maken over de toe stand bij onze Boerenleenbank te Hoon horst. Daar stond immers in het nummer van juli/augustus zwart op wit vbn'.». respeci- .elijK 25 en 15 jaar bestuursfuncties - vervulden. De Boerenleenbank Hoonhorst herdach het 60-jarig bestaan en op 7 juni werd daarom het nog in leven zijnde lid, de heer A. B. Fakkert, de bronzen medaille uitgereikt. Op 8 juni nam de Raif^'^enbank De l'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 27