nieuws van her en der 24 De fonteinen van Hoogeveen Toen op 16 januari 1971 de Raiffeisenbank Hoogeveen haar zestigjarig bestaan vierde, ging dat niet onopgemerkt aan de ge meentenaren voorbij. In het winkelcentrum „De Nije Nering" was namelijk een bijkantoor van de bank geopend en in de onmiddellijke nabijheid van de bank bevond zich het Park Zuid. In dit park ontbrak een mooie fontein, die de fraaie groen- en waterpartijen een extra-dimensie kon geven. Om aan dat gebrek een einde te maken schonk de bank aan de gemeente een jubileumdotatie van 20.000. Het Gemeen tebestuur wilde daarop graag iets terug doen en herdoopte het park tot Raiffeisen- park. Wellicht het eerste in ons land! In augustus van dit jaar kwam de mooie groep fonteinen in het park gereed. De bank ontving enkele foto's van B en W van Hoogeveen, waarvan we er gaarne een afdrukken. In het begeleidend schrijven onder meer: geven de door u geschon ken fonteinen in het Raiffeisenpark een heel bijzondere sfeer aan het Hoogeveense stadsdeel zuid. Wij zeggen u nogmaals hartelijk dank voor dit erg fraaie ge schenk. Kunst in de bank Gedurende de maand september exposeer de de Raiffeisenbank te Oosterbeek werk van de 61-jarige in deze plaats woonach tige kunstenaar Ferdinand Zipper. De heer Zipper, die in Oostenrijk werd geboren, was in zijn vaderland onder meer decor ontwerper bij het wereldberoemde Weense Burgtheater. In 1938 moest hij zijn land verlaten en ontwierp in Nederland onder andere decors voor Cor van der Lugt Melsert voor opvoeringen van de Gijs-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 26