herinneringen van een boerenvoorman 15 opgaande lijn, maar nu schijnt de tang zich te sluiten: enerzijds de hoger wordende energiekosten (door milieu heffingen en wellicht ook andere nieuwe lasten) en anderzijds een verzadigd rakende markt. Om hieruit te breken, zal men het vooral in de afzetver betering moeten zoeken, waarbij men de beschikking heeft over een machtige coöperatie als het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen. Daarbij zal het echter noodzakelijk zijn, dat er door de E.E.G. paal en perk wordt gesteld aan onderbiedingen uit staatshandellan- den. In de Westduitse deelstaat Nedersaksen is in juni een huldiging geweest van de voorzitter van de boerenbond van deze staat: Edmund Rehwinkel. Hij is 25 jaar in deze functie geweest en heeft daarvan bovendien een vijftien jaar aan het hoofd van de Duitse Boerenbond gestaan. Vanuit de nuchtere en vooral economisch ingestelde Nederlandse landbouw is de figuur van Rehwinkel vaak met enige reserve bekeken. Toch wist hij een aantal malen ook in ons land tijdens vergaderingen boeren mee te slepen door zijn welbespraaktheid. Rehwinkel heeft nu een voorproefje gegeven van zijn memoires in een lang artikel in de Deutsche Bauernzeitung van 1 juni 1972. Hierin komen een aantal treffende uitspraken voor. Rehwinkel zet allereerst nog eens zijn visie op de economische politiek uiteen. Volgens hem zou men na de Wereldoorlog het vooral in een politiek van lage prijzen voor industrieproducten hebben moeten zoeken. De enor me toename van productiviteit in de industrie en het klein houden van handelsmarges zouden in voortdurende prijs dalingen hebben moeten resulteren. Daarvoor zou een zeker ingrijpen in het economisch proces nodig zijn en in ieder geval niet het „vuistrecht van de vrije markt", waar de Minister van Economische Zaken en de latere bonds kanselier Erhard de kampioen van was. Rehwinkel spreekt duidelijk zijn voorkeuren en afwijzende oordelen over leidende persoonlijkheden uit. Adenauer was volgens hem teveel persoonlijk verbonden met de industrie, de socialist Schumacher noemt hij de te vroeg gestorven beste man van de socialisten. Met de Minister van Landbouw Bauknecht kon Rehwinkel goed opschie ten, met Minister Lübke (later bondspresident) „was het Op de foto de voormalige president van de Duitse Boeren bond, Edmund Rehwinkel, genomen tijdens de buiten gewone boerendag in de Westfalenhalle te Dortmund, op 7 maart 1967

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 15