openingen jubilea in memoriam 48 Op 28 maart werd het nieuwe kantoor van de Raiffeisenbank Kapelle' Z.B. in gebruik genomen. De burgemeester van Rijswijk opende op 12 april een nieuw bijkantoor van de Raiffeisenbank aldaar. De Raiffeisenbank Ingen nam op zater dag 22 april het nieuwe bankgebouw te Lienden in gebruik. Te Brouwershaven werd op 27 april een bijkantoor van de Raiffeisenbank Schou wen in gebruik genomen. Zaterdag 29 april werd in Nieuw-Dordrecht een bijkantoor geopend van de Raiffeisen bank Klazienaveen en Omstreken. Mr. J. G. Krol, burgemeester van Vollenho- ve opende op 3 mei het nieuwe gebouw van de Raiffeisenbank aldaar. Eveneens op 3 mei vond de officiële opening plaats van het nieuwe hoofdkan toor van de Raiffeisenbank Zoeterwou- de. Het nieuwe hoofdkantoor van de Raiffei senbank Waddinxveen werd op 8 mei geopend. Te Joure werd op 16 mei een bankge bouw geopend van de Raiffeisenbank Joure-Langweer-St. Nicolaasga. In Den Bommel opende burgemeester W. M. v. d. Harst van Oostflakkee op 17 mei het verbouwde bankgebouw van de Raif feisenbank. Op donderdag 18 mei werd het nieuwe hoofdkantoor van de Boerenleenbank te 's-Hertogenbosch officieel in gebruik ge nomen. De openingsceremonie werd ver richt door de burgemeester van 's-Herto genbosch, mr. G. M. J. W. van der Ven. De Raiffeisenbank Genemuiden nam op 24 mei het nieuwe hoofdgebouw in ge bruik. Op 18 mei werd door de burgemeester van Borculo het nieuwe bankgebouw van de plaatselijke Raiffeisenbank officieel voor geopend verklaard. Op vrijdag 16 juni is door drs. R. J. de Wit, burgemeester van Alkmaar het nieu we hoofdkantoor van de Coöperatieve Zuivelbank aldaar in gebruik gesteld. Op 18 april werd te Poeldijk het her nieuwde hoofdkantoor van de plaatselijke Boerenleenbank in gebruik genomen. Op 27 april werd door Burgemeester Spierts het nieuwe gebouw van de Boe renleenbank Nederweert officieel geo pend in aanwezigheid van vele belang stellenden. Op 21 maart vond de in gebruik stelling plaats van het nieuwe hoofdkantoor van de Boerenleenbank Sambeek. De Raiffeisenbank Melissant opende op 18 mei haar nieuwe bankgebouw. Bij de Boerenleenbank Blitterswijk vond op 4 april een afscheidsreceptie plaats t.g.v. het wegens pensionering verlaten van de bank door kassier Vissers. Ook afscheid namen de heren Reynen en Kuypers als beheerders van de bank. De heer G. C. Linnemans vierde op 25 april zijn zilveren jubileum als beheerder van de Boerenleenbank Diessen. De Boerenleenbank Zieuwent nam op 2 mei afscheid van de heer A. Krabben- borg, die 40 jaar lid van het beheerscol- lege is geweest. De Boerenleenbank Klein-Dongen nam afscheid van de voorzitter van het be stuur, de heer H. Snoeren, die gedurende 33 jaar de bank als beheerder diende. De Raiffeisenbank Ursum huldigde op 17 mei de heer J. Vet, die zijn zilveren jubileum vierde als bestuurder. Bij de Boerenleenbank Emmeloord vierde de heer J. W. M. v. d. Noort zijn zilveren jubileum als bestuurder op 25 april jongstleden. De heer J. J. A. Titulaer vierde op 20 maart zijn zilveren jubileum als bestuurs lid van de Boerenleenbank Blerick. Op 25 april was de heer I. v. d. Hoon aard veertig jaar lang bestuurder van de Raiffeisenbank Zuidland. De heer S. Kroesbergen, directeur van de Raiffeisenbank Veenendaal vierde op 2 mei zijn zilveren jubileum. Op 8 april jongstleden nam de heer Cuppen afscheid als directeur van de Boerenleenbank Beers. De heer J. N. Vissers werd op de algeme ne vergadering van de Boerenleenbank Hank gehuldigd in verband met zijn zilve ren jubileum als bestuurder. Na 35 jaar bestuursfuncties te hebben bekleed nam de heer E. A. L. Bonte afscheid van de Boerenleenbank Aarden burg. In mei herdacht de heer S. G. Wiersema, dat hij veertig jaar geleden zijn intrede deed in de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Loppersum. De Raiffeisenbank Dokkum en Omstre ken vierde op 21 maart haar 50-jarig bestaan. De Raiffeisenbank Wommels en Omstre ken vierde op 18 mei haar 60-jarig bestaan. Op 18 april vierde de Boerenleenbank Oostrum haar gouden jubileum. Onder scheidingen werden uitgereikt aan de heren P. J. Loonen en J. W. G. Joosten, die 40 en 25 jaar bestuurslid waren en aan de heer P. Derks, medeoprichter van de bank. De heer G. Elshof vierde zijn zilveren jubileum als beheerder van de Boeren leenbank Liederholthuis op 17 april, tege lijk met de viering van het 50-jarig bestaan van de bank. Op 28 april vierde de Raiffeisenbank Stellendam en Goedereede haar 25-jarig bestaan. De heer Schoutsen vierde op 21 april zijn zilveren jubileum als directeur van de Boerenleenbank Medemblik. Op 2 mei werd afscheid genomen van de heer J. v. d. Voort, voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Lunteren, die bijna 30 jaar bestuursfuncties vervulde. De heer J. v. d. Gompel nam na 26 jaar afscheid als beheerder van de Boeren leenbank Casteren op 25 april jongstle den. De heer C. S. de Jong nam na 36 jaar afscheid als beheerder van de Boeren leenbank Nes-Ameland op 17 april, tij dens de algemene vergadering van de bank. De heer N. W. Schreuder nam op 18 mei afscheid als voorzitter van de Raiffeisen bank Amersfoort-Hoevelaken. De heren Schuurmans en Van Dijk, res pectievelijk voorzitter van het bestuur en lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Achtkarspelen-Zuid vier den op 16 mei hun zilveren jubileum. J. Ph. Hatzmann, 78 jaar. Oud-kassier van de Raiffeisenbank Hoogersmilde. G. H. H. Jenniskens, 69 jaar. Bestuurslid van de Boerenleenbank Leunen. L. A. van Andel, 78 jaar. Oud-bestuurslid van de Raiffeisenbank Meeuwen-Gende- ren. H Biel, 68 jaar. Oud-directeur van de Raiffeisenbank Gieterveen. K. Vink, 64 jaar. Bestuurslid van de Raif feisenbank Avenhorn-Oudendijk. J. Schreuder, 67 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Nieuwe Pekela. B. H. de Groot, 84 jaar. Oud-voorzitter van het bestuur van de Raiffeisenbank Ureterp en Omstreken. H. de Boer, 71 jaar. Secretaris van het bestuur van de Raiffeisenbank Marum. J. van Houdt, 81 jaar. Oud-voorzitter van de raad van toezicht van de Raiffeisen bank Scherpenisse. J. de Wit, 55 jaar. Directeur van de Raiffeisenbank Veendam. B. F. de Leeuw, 88 jaar. Oud-secretaris van de raad van toezicht van de Raiffei senbank Schoonrewoerd. G. Brand, 34 jaar. Lid van de raad van toezicht van de Raiffeisenbank Wanne- perveen. M. Moerman, 31 jaar. Plaatsvervangend directeur van de Raiffeisenbank Schou wen. T. Buursma, 86 jaar. Erelid van de Raif feisenbank Ferwerd-Blija.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 50