47 mutaties in de uitzettingen van de aangesloten banken mutaties in de toevertrouwde middelen van de aangesloten banken spaarresultaten bij de verschillende spaarinstellingen - - (bedragen x f 1 miljoen) april '71 april '72 jan./april '71 jan./april '72 stand ultimo mrt. '72 Effecten 1 - 9 1 22 687 Rekeningen-courant - 7 - 24 23 - 53 1489 Leningen en beleggingen 149 166 505 583 11379 Totaal 143 133 529 552 13555 (bedragen x f 1 miljoen) april '71 april '72 jan./april '71 jan./april '72 stand ultimo mrt. '72 Spaartegoeden 70 130 410 448 17310 Bankdeposito's - 8 - 12 39 8 461 Rekeningen-courant 122 141 302 363 3609 Totaal 184 259 751 819 21380 (bedragen x f 1 miljoen) maart Spaarverschil april jan. t/m maart Spaartegoed 31 maart bedrag percentage 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 Raiffeisen-Boerenleenbanken* 116 97 70 129 339 319 14935 17209 41,4 41,3 Bondsspaarbanken 31 27 33 73 179 134 8481 9395 23,5 22,5 Rijkspostspaarbank 36 48 11 80 127 128 6126 6828 17,0 16,4 Overige banken 1 2 2 259 282 0,7 0,7 Handelsbanken** 182 207 250 438 434 6277 7948 17,4 19,1 Totaal 366 379 364 1085 1015 36078 41662 100,0 100,0 inclusief centrale banken inclusief met handelsbanken gelieerde spaarbanken

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 49