nieuws van her en der tèx t éf\ (tY tf\ bJSR. 7#Y ra 44 iSi rnr «r Bronzen cent vervangen is te duur De Volkskrant: Een algehele vervanging van de huidige bronzen cent door een van aluminium zou globaal genomen 7,3 miljoen gulden gaan kosten. Een voortgezette aanmaak van de circa 300 miljoen centen die nodig zijn in de komende jaren vergt 6,66 miljoen gulden, zo cijfert staatssecretaris Van der Stee voor in een brief aan de Tweede Kamer. laatste weken was gaan geloven dat Cottle het met zijn vrouw hield. Dat gaf de rechter meteen al te denken. Gehoord Gehoord op een centrale kringvergade ring toen het terloops ging over de plaats waar men in de nieuwe constella tie de naar schatting 6.000 afgevaardig den van de Algemene Vergadering bijeen moest laten komen: „Neem de Feyenoord-kuip in Rotterdam, die wordt toch niet meer gebruikt!" Guldens en rijksdaalders Met ingang van 1 januari 1973 zullen zilveren guldens en rijksdaalders niet meer als wettig betaalmiddel worden ge accepteerd. Dit is kort geleden bekend gemaakt door het ministerie van Finan ciën. Chauvinistisch Revue der Reclame: Van de Nederlandse huisvrouwen vindt 88 procent, dat Nederland de beste levens middelen produceert. Van de Franse huisvrouwen vindt 83 procent dat Frank rijk de beste levensmiddelen produceert. En nu komt de verrassing: van de Duitse huisvrouwen vindt 48 procent dat Duits land daarin bovenaan staat, terwijl niet minder dan 36 procent van die (Duitse) huisvrouwen de Nederlandse produkten boven de Duitse stelt, terwijl een verdere 5 procent de Franse produkten prefe reert. Dit onderzoek van Infratest toont aan, dat Duitsland het minst chauvinis tisch is bij de aanvaarding van agrari sche produkten uit het buitenland, en Nederland het meest chauvinistisch. w... -■ -55W— - Beestachtig Eindhovens Dagblad: Een rechter in het Engelse Melksham is begonnen met de behandeling van de zaak waarbij een varkensfokker uit wraak 968 van zijn varkens zou hebben losgelaten met de onuitgesproken op dracht: „jongens ga je gang en laat niets je weerhouden". En dat deden ze. Voordat de dieren weer in betere banen waren geleid hadden ze een halve ton hooi opgevreten en een halve ton veevoeder, veel op het land staande gewassen ver nield en ze waren ook al begonnen met de bekleding van een licht vliegtuig dat op de boerderij van Sam Cottle geparkeerd stond. Deze heeft toen de 34-jarige fokker. Wilfred Grist, aangeklaagd. Grist had de varkens opzettelijk losgela ten zei Cottle. „Niets van waar", zei Grist. Maar hij gaf wel toe dat hij de Beusichem Op het mooie oude marktplein werd onlangs het eeuwenoude café De Zwaan na grondige en goed geslaagde restauratie geopend, niet langer echter als bierhuis en rust punt voor moede reizigers, doch als nieuw kantoor van de plaatselijke Raiffeisenbank. Een en ander ge schiedde op 5 mei met vele feeste lijke toespraken. U- ©-"yl euz-a DJJt M. fx&nmSirck nr\QA Q£/y\ 3kjOT\aa/n- da 'TJttorrxxytrAs. E.M UQ. J tt'.W "Zou cXaX rUii. °ru3xxn. esm Uui-OJaX T\»dw^ urn» 7" odoQ i.'Aujuvn. c\JckpjA.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 46