Aan een aantal in onze organisaties welbekende figuren vroegen wij om in enkele regels commentaar te willen geven op de fusiebesluiten. 28 zeer verheugd de tijden zijn veranderd geen afkorting dienstbaarheid eerste plicht noodzakelijk gezond verstand gezegevierd past in tijd van oecumene tot heil van land- en tuinbouw De ontwikkeling van de laatste jaren in de Landbouwcoöperatie verheugt mij zeer, ik vertrouw dat ook dit samengaan een succes wordt. De bezwaren de statuten betreffende over meer leiding aan de lokale banken, waren vroeger ook aanwezig; gebleken is dat men ongelijk had, moge dit thans ook zo zijn. J. Banis voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van de C.C.R.B. Misschien had dit besluit al tien, vijftien jaren eerder moeten zijn genomen. Maar dit is een zo veelomvattende en ingrijpende zaak, dat er veel visie, moed en durf voor nodig is, om hieraan te beginnen. Daarbij moeten de leiders van de organisatie, die het willen aanpakken ook groot vertrouwen genieten om te kunnen slagen. Thans waren deze mensen aanwezig en dat zij het initiatief genomen hebben en het tot een goed einde hebben gebracht, daarvoor kunnen wij hen onze waardering en dank wel zeer uitdrukkelijk betuigen. Of wij van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven echter zouden moeten erkennen, dat deze organisatie 70 jaar geleden de verkeerde weg was ingeslagen en men toen een vergissing had begaan, meen ik in alle bescheidenheid te moeten betwijfelen. Dat bij de plannen tot oprichting van een Centrale Boerenleenbank de voormannen uit het zuiden kozen voor een organisatie met de beginselen van de maatschappelijke organisaties, die men al eerder had In „enkele regels" moet men kort zijn. Ik heb voor het Raiffeisen-stelsel en voor de activiteit van het Nederlandse coöperatieve bankwezen altijd grote bewondering gehad. De fusie lag, zakelijk gezien, voor de hand en het pleit voor beide organisaties, dat zij de zakelijke voordelen hebben laten praevaleren boven eventuele gevoelsmatige bezwaren. Een gratis advies voor de naam van de nieuwe Centrale Bank: geen afkorting, maar: COÖPERATIEVE BANK. prof. dr. H. W. J. Bosman voormalig wetenschappelijk adviseur van de C.C.B. De groot geworden dochters van Vader Raiffeisen vergaten haar afkomst niet: voortgekomen uit en gedragen door de adel van de naastenliefde was dienstbaarheid haar eerste plicht. Ik vertrouw, dat juist die dienstbaarheid meer dan evenredig zal kunnen groeien door deze fusie. mr. F. J. F. Claessens voormalig directeur van de C.C.B. Het samengaan van de twee Centrale Banken is zeer toe te juichen. Voor de toekomst noodzakelijk. Z. Th. J. F. Baron van Dorth tot Medler voormalig lid van het bestuur van de C.C.R.B. opgericht, was wellicht een daad van wijs beleid en verantwoordelijkheidsbesef. De staat van dienst van de Centrale Bank Eindhoven is een bewijs, dat deze zegenrijk is geweest. Goed ontwikkelde land- en tuinbouw, sterke en machtige landbouwcoöperaties, die de land- en tuinbouw zeer ten goede zijn gekomen. De tijden zijn veranderd, de maatschappelijke verhoudingen zijn veranderd, en de dynamische ontwikkeling niet alleen bij de beide Boerenleenbanken maar in de gehele bankwereld, maakten een samengaan mogelijk en wenselijk. Dat men dit aangepakt heeft en in zo'n korte tijd tot stand gebracht heeft, daarvoor oprechte waardering en dank. Het is formidabel. Moge ook bij de plaatselijke banken met eenzelfde geest en voortvarendheid de fusie bij deze banken tot stand komen, opdat de volle vruchten van dit samengaan ook bij deze banken genoten kunnen worden. J. A. Bergmans voormalig lid van de Raad van Toezicht van de C.C.B. Het is voor mij een grote voldoening, dat ik nog mocht medemaken, dat het gezonde verstand inzake deze fusie uiteindelijk heeft gezegevierd. Voor de toekomst van de nieuwe organisatie en ook voor het maandblad Raiffeisen Boerenleenbank zie ik nog grote mogelijkheden. D. W. Doude van Troostwijk voormalig landbouwdeskundige C.C.R.B. Dit samengaan van beide Landbouwcredietorganisaties past geheel in deze tijd van oecumene. Het is tevens de herstelling van een fout, die 75 jaar geleden is gemaakt. J. Erkelens voormalig hoofdinspecteur van de C.C.B. Van jongs af aan had het boerenleenbankwezen mijn

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 30