de algemene vergadering te utrecht Hun gespannen aandacht ging dit keer toch vooral uit naar de beslissing die genomen moest worden over de fusie met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. 20 Meer dan vijfentwintighonderd afgevaardigden van de aangesloten banken en genodigden kwamen op dinsdag 9 mei 1972 naar de Julianahal in Utrecht ter bijwoning van de jaarlijkse algemene vergadering van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank. Als goede ,,Raiffeisenmensen" waren zij geïnteresseerd in de bespreking van de rekening en verantwoording van het bestuur over 1971, die aan de goedkeuring van de stemgerechtigde leden onderworpen waren. Men wist dat er een zeer goede kans bestond dat de algemene vergadering haar goedkeuring aan de fusie zou hechten - voorbesprekingen wezen immers in deze richting - maar zekerheid zou de samenkomst van de afge vaardigden op 9 mei moeten brengen. Welnu, de vergadering verleende met grote meerderheid haar fiat aan het toekomstig samengaan van beide centrale banken. In het vorige nummer van ons tijdschrift hebben wij er, in het kort, reeds aandacht aan geschonken. De algemene vergadering van 9 mei ont leende haar gewichtige betekenis voornamelijk aan de fusiebesprekingen. De getroffen beslissing stempelt haar tot de meest op de voorgrond tredende in de lange reeks van algemene vergaderingen, die de organisatie achter de rug heeft en die mede haar geschiedenis hebben bepaald.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Raiffeisen Boerenleenbank' | 1972 | | pagina 22